0700 17 340

info@novavarna.com

ул. Вяра 7

гр. Варна, кв. Възраждане

Последвайте ни
Логопедия – Клиника НОВА Варна
fade
6200
page-template-default,page,page-id-6200,page-child,parent-pageid-3896,mkd-bmi-calculator-1.0,mkd-core-1.1,medigroup-ver-1.1,mkd-smooth-scroll,mkd-smooth-page-transitions,mkd-ajax,mkd-grid-1300,mkd-blog-installed,mkd-header-type1,mkd-sticky-header-on-scroll-up,mkd-default-mobile-header,mkd-sticky-up-mobile-header,mkd-dropdown-default,mkd-full-width-wide-menu,mkd-header-minimal-in-grid-border-disable,wpb-js-composer js-comp-ver-5.0.1,vc_responsive

Логопедия

Логопедът е специалист, занимаващ се с всички видове говорни и езикови нарушения при деца, ученици и възрастни.

Той се грижи за превенцията, диагностиката и терапията на човешката комуникация и свързаните с нея разстройства, обхващащи разбирането и възпроизвеждането на устния и писмения език, както и формите на невербална комуникация.

–          Превенцията на комуникативните разстройства е много важна за навременно предотвратяване на бъдещи комуникативни проблеми. За целта логопедът провежда процедури, предназначени за ранно откриване на езиковите и говорните проблеми  при деца.

–          Диагностиката изисква задълбочено оценяване на функционалните и други аспекти на комуникативните способности. Логопедът поставя диагноза чрез провеждане на различни тестове, след което изказва хипотеза за същността и продължението на необходимата интервенция.

–          Логопедичната терапия е строго индивидуална, изготвена е специално за конкретния пациент. Тя зависи от диагнозата,  възрастта, индивидуалните възможности  на пациента и други фактори. Когато пациентите са деца, обследването и терапията протичат винаги в игрова форма. Целта на терапията е да се  достигне до най-високото възможно за конкретния индивид ниво на функциониране и комуникация.

В своята работа логопедът работи с всички възрастови групи, тъй като разстройствата могат да се появят на всеки момент от живота на човек и могат да бъдат както еволюционни, така и придобити.

Логопедът извършва терапия в следните области:

Разстройства на артикулацията

Говорни нарушения

Гласови нарушения

Нарушения на говоримия език

Нарушения на писмения език /дислексия, дисортография, дисграфия/

Разстройства, засягащи математическите способности и логическото мислене

Ранно обучение и терапия на множество различни нарушения в ранна детска възраст

Терапия на афазия и други езикови и говорни нарушения от неврологичен произход

 

Можете да ни потърсите в клиника Нова за консултация ако имате съмнения за :

–           трудно и късно проговаряне

–           изоставане в психомоторното развитие

–           нарушения в артикулацията, звукопроизношението и плавността на речта при деца и възрастни

–           проблеми в овладяване на четенето и писането