0700 17340

info@novavarna.com

ул. Вяра 7

гр. Варна, кв. Възраждане

Последвайте ни

Детска психиатрия и психотерапия

Клиника НОВА Варна  >  Детска психиатрия и психотерапия

В медицинския център работи един от малкото специалисти по Детска психиатрия у нас. Прием в кабинета се извършва и с направления по Здравна каса.

Основните приоритети на кабинета по психиатрия и психотерапия са ранната диагностика и сполучливото лечение на  психичните разстройства – както тежки, хронични заболявания,  така и ситуативно-възникнали, обратими психични състояния. Това са сериозни заболявания, които се отразяват на мислите, настроенията и физическото здраве. Отлагането на лечението може да доведе до хронифициране на болестта, социална изолация и влошено функциониране.

Чрез осъществяването на персонална доверителна връзка се подпомагат възстановяването на уменията за самостоятелен живот, насърчават автономността и способността за контрол над живота на пациенти с тежка психична болест. Осигурява се равен достъп до специализирана медицинска грижа на една уязвима група от населението. Хуманизирането на психиатричните грижи и отстояването на правата на психично болните и борбата със стигмата е част от работата на специалиста–психиатър.

Детски психотерапевти:

Д-р Николай Неделчев

Д-р Николай Неделчев

Д-р Николай Неделчев Неделчев придобива висше медицинско образование във МУ Варна през 2001 г. Два месеца след последния държавен изпит, от любов към психиатрията започва работа във ДПБ с. Царев брод, като лекар ординатор и по-късно специализант по психиатрия. 2007 година, прехвърля специализацията си във психиатрична клиника Варна, част от университетска болница св. Марина, където специализира и работи с прекъсване до 11.2013 г.

Придобита специалност по психиатрия 23.05.2013 г.

От май 2015 г. до декември 2016 г. специализира детска психиатрия във детско-юношески център по психично здраве към Център за психично здраве Русе. Придобита втора специалност по „детска психиатрия” на 17.12.2017 г.