0700 17 340

info@novavarna.com

ул. Вяра 7

гр. Варна, кв. Възраждане

Последвайте ни

Детска психиатрия и психотерапия

Клиника НОВА Варна  >  Детска психиатрия и психотерапия

Д-р Николай Неделчев

Д-р Николай Неделчев

Запази час онлайн

Д-р Николай Неделчев Неделчев придобива висше медицинско образование във МУ Варна през 2001 г. Два месеца след последния държавен изпит, от любов към психиатрията започва работа във ДПБ с. Царев брод, като лекар ординатор и по-късно специализант по психиатрия. 2007 година, прехвърлих специализацията си във психиатрична клиника Варна, част от университетска болница св. Марина, където специализира и работи с прекъсване до 11.2013 г.

Придобита специалност по психиатрия 23.05.2013 г.

От май 2015 г. до декември 2016 г. специализира детска психиатрия във детско-юношески център по психично здраве към Център за психично здраве Русе. Придобита втора специалност по „детска психиатрия” на 17.12.2017 г.