0700 17 340

info@novavarna.com

ул. Вяра 7

гр. Варна, кв. Възраждане

Последвайте ни

Детска психиатрия и психотерапия

Клиника НОВА Варна  >  Детска психиатрия и психотерапия

Д-р Николай Неделчев

Д-р Николай Неделчев

Д-р Николай Неделчев Неделчев придобива висше медицинско образование във МУ Варна през 2001 г. Два месеца след последния държавен изпит, от любов към психиатрията започва работа във ДПБ с. Царев брод, като лекар ординатор и по-късно специализант по психиатрия. 2007 година, прехвърлих специализацията си във психиатрична клиника Варна, част от университетска болница св. Марина, където специализира и работи с прекъсване до 11.2013 г.

Придобита специалност по психиатрия 23.05.2013 г. Има публикация на тема „Орторексия“. Интереси в областа на биологичната психиатрия, тревожните р-ва, афективни р-ва., шизофрения.