0700 17340

info@novavarna.com

ул. Вяра 7

гр. Варна, кв. Възраждане

Последвайте ни

Детска хирургия

Клиника НОВА Варна  >  Детска хирургия

Специалисти детска хирургия:

Д-р Георги Иванов

Д-р Георги Иванов, е специалист детски хирург във Варна с опит в неонаталната хирургия, спешната хирургия, общата хирургия, общата детска хирургия, лечение на възпалителни заболявания на червата и чернодробната ехинококоза в детска възраст. Извършва мини-инвазивна (ендоскопска) диагностика и лапароскопско лечение на заболяванията на гастроинтестиналния тракт и жлъчночернодробната система. Автор е на над 100 научни публикации и съобщения в страната и чужбина.

Завършва медицински университет през 2010 г., а своята специалност Детска хирургия придобива през 2018 г. През 2013 г. защитава дисертационен труд на тема „Съвременен подход при диагностиката и хирургичното лечение на чернодробната ехинококоза при деца и възрастни“ и придобива образователна и научна степен „доктор“. От 2018г. до 2021г. е главен асистент към Катедрата по Обща и оперативна хирургия на УМБАЛ Св. Марина.
– 2011 г. – Курс по чернодробна хирургия към Клиника по Обща хирургия, Факултет по Медицина, Тракийски университет Стара Загора;
– 2011 г. – Курс „Конвенционална и интраоперативна ехография в хирургията“ – Медицински университет „Проф. д-р Параскев Стоянов“ Варна;
– 2015 г. – Курс по Обща детска хирургия в Boston Children’s Hospital към Harvard Medical School, Бостън, Масачузетс;
– Участие с научни публикации в периодични списания и в научни трудове, както и в множество конференции по специалността.