0700 17 340

info@novavarna.com

ул. Вяра 7

гр. Варна, кв. Възраждане

Последвайте ни

Диетология

Клиника НОВА Варна  >  Диетология

За специалността диетология – диетолог

Диетологията е сравнително нова наука и бележи началото си през първите години на ХХ век.

Наука за храненето, която изучава снабдяването на организма и клетките с необходимите вещества за поддържането на техния живот.

Съвремнната наука за хранене отразява връзката на храненето с физиологичните, метаболитни, генетични и др. системи в човешкия организъм и ефекта върху здравето и болестите.

Дисбалансираното хранене, свръхконсумацията на високоенергийни храни и ниската физическа активност на съвременния човек, създават условия за увеличаване на относителния дял на лицата със свръхтегло и затлъстяване, диабет, сърдечно- съдови заболявания, гастро- интестинални заболявания, някои форми на рак, остеопороза и др.

Диетологът прави оценка на цялостното състояние на организма въз основа на медицинска документация, измервания и изследвания и разработва препоръки за здравословно и балансирано хранене, както й индивидуални хранителни режими, с цел редукция на тегло, контрол при различни заболявания /сърдечно- съдови, гастро- интестинални, метаболитни, бъбречни, злокачествени и др/.

Правилният хранителен режим може значително да подобри качеството на живот.


Специалисти:

Д-р Виолета Снегарова Д-р Виолета Снегарова

Д-р Виолета Снегарова е докторант по хранене и диететика и специализант по гастроентерология към Медицински университет Варна. Основните ѝ интереси са в областта на гастроентерологията, храненето и диететиката. Има над 30 доклада изнесени на международни конференции. Преминава множество следдипломни курсове за повишаване на квалификацията.

Консултира пациенти с различни проблеми: наднормено тегло, диабет, стомашно-чревни заболявания, чернодробни болести, автоимунитет, хранителни разстройства, бъбречни заболявания, както и такива, които искат да подобрят хранителните си навици. Изгражда хранителни режими й по метода Евродиет.

Д-р В.Снегарова е член на Български лекарски съюз (БЛС), Асоциация на младите хепатогастроентеролози в България (АМХБ),Българско дружество по неврогастроентерология и мотилитет(БДНМ), Българско дружество по хранене и диететика (БДХД), Българско сдружение за проучване на затлъстяването и съпътстващите го заболявания (BASORD) и Българско дружество по колопроктология (BSC).

Д-р В.Снегарова е член на Управителния съвет на Асоциацията на младите хепатогастроентеролози в България (АМХБ), отговарящ за региона на Североизточна България с център гр.Варнa и Вице-председател по връзки с обществеността в Българско дружество по неврогастроентерология и мотилитет(БДНМ).