0700 17340

info@novavarna.com

ул. Вяра 7

гр. Варна, кв. Възраждане

Последвайте ни

Логопедия в МЦ ”Клиника Нова”

Клиника НОВА Варна  >  Uncategorized   >  Логопедия в МЦ ”Клиника Нова”

В МЦ ”Клиника Нова”, работят трима високо квалифицирани логопеди, като единият от тях е Доктор по специална педагогика.

Множеството им придобити знания в различни кввалификационни курсове, допълват към работата на всеки един от тях различни иновативни методи за терапия на всички видове езиково-говорни нарушения.

Владеенето на чужди езици на логопедите, прави МЦ „Клиника Нова” предпочитано място за по-бърза и ефективана рабoта с деца от билингвистични семейства или такива, в които не се изпозва българска реч изобщо.

В говорната терапия съществуват множество различни специални методи (техники) за преодоляване на говорните нарушения. Някой от тях, с които работят нашите логопеди са:

  • Един такъв метод е дъвкателната техника на Фрьошелс, препоръчвана от него за подобряване качествата на гласа на деца с нарушен слух, която се използва и при говорни нарушения с друга етиология.
  • Друг специален метод за въздействие над говорната патология, най-вече за преодоляване на нарушенията на гласа и на речевата плавност, е негативната практика. Тя представлява съзнателно произвеждане и подчертаване на нежелателни говорни навици, на базата на което те се поставят под контрол и започват да се избягват. Негативната практика се прилага, когато вече има изградени до някаква степен адекватни говорни умения, така че е възможно да се демонстрира правилен и неправилен собствен говор и да се направи пряко сравнение между тях. В игрова форма това се постига чрез игри с кукли, при които се имитират съзнателно различни гласове – например напрегнат и спокоен, прекалено висок и нормално висок глас. Продукцията може да се запише и прослушва. Възможно е за задача да се постави редуване на плавен говор и заекване, на бърз и бавен по темп говор и пр. , като упражненията се изпълняват не само под слухов контрол, а и под визуален, пред огледалото.

Утвърдени са и разнообразни техники за преодоляване на различни нарушения, с помощта на технически средства.

Освен всички помощни средства за терапия, най – новата придобивка на логопедите в МЦ „Клиника Нова“ са СЛУШАЛКИТЕ Forbrain

Слушалките Forbrain са слушалки с костна проводимост.

ИЗПОЛЗВАТ СЕ ПРИ ПРОБЛЕМИ С:

ГОВОРА – подобрява плавността и ритъма на речта, произношението, звуковата дискриминация, за да се постигне по-ясна и ефективна комуникация.

ВНИМАНИЕТО – динамичният филтър тренира мозъка да бъде по внимателен, като подобрява не само вниманието, но и слуховата обработка и сензорната интеграция.

ПАМЕТТА – Forbrain помага на хората да подобрят краткосрочната памет, която оказва влияние върху умения като четене, писане, водене на диалог.

Слушалките Forbrain използват висока честота на вибрации, за да подпомогнат продуцирането и преработката на звукове. Електронен динамичен филтър блокира шума от околната среда, като в същото време изолира и усилва гласа на потребителя. Звукът от слушалките се предава чрез костите и костната проводимост, а не през ушите или въздушната проводимост, към нервната система и мозъка.

Подобрено внимание към сетивния стимул, дължащо се на костната проводимост

„Собствения си глас чуваме чрез костите“. Говорните звукове се продуцират благодарение на трептенето на гласните струни. Тези вибрации се предават на първо място чрез костната проводимост и чак след това посредством въздуха и тъпанчето на ухото. Ето защо, когато говорим и запушим ушите си, продължаваме да чуваме гласа си без проблеми. Костната проводимост предотвратява загубата на звукова информация, която може да възникне при предаване на звуковите вълни по въздушен път и шумна околна среда. Целта на Forbrain е да усилва предаването на звука чрез костната проводимост. Благодарение на слушалките за костна проводимост, оборудвани с микрофон с висока чувствителност, потребителят подобрява възприемането на собствения си глас и става по-внимателен към това, което сам казва. Това улеснява анализирането и осмислянето на предаваната информация.

ТЪЙ КАТО СЛУШАЛКИТЕ СЕ ПОСТАВЯТ ВЪРХУ СЛЕПООЧИЯТА, А НЕ ВЪРХУ/В УШИТЕ, ТОВА ПОЗВОЛЯВА НА ПОТРЕБИТЕЛЯ ДА ПРОДЪЛЖИ ДА ВЪЗПРИЕМА БЕЗПРЕПЯТСТВЕНО ВСИЧКИ ЗВУЦИ ОТ ОКОЛНАТА СРЕДА.

По този начин той се научава да се концентрира върху собствения си глас, без да елиминира случващото се наоколо. Докато използва Forbrain, той може да слуша и комуникира нормално с други хора (родители, учители, терапевти, треньори и др.).

По-добра сетивна информация благодарение на динамичния филтър. Forbrain е оборудван с динамичен филтър, който реагира на силата на гласа. Той е предназначен да усилва високите честоти и същевременно да намалява ниските. Благодарение на това потребителят чува собствения си глас филтриран (т.е. без колебания и контрасти във височините на тона). Резултатът от това ново възприятие на звуковете е незабавно и несъзнателно подобряване на качеството на гласа и ритъма на речта. Наред с това възприемането на високочестотни звуци оказва положително влияние върху работата на мозъчната кора.

ДИНАМИЧНИЯТ ФИЛТЪР ПОДОБРЯВА НЕ САМО СЛУХОВАТА ПРЕРАБОТКА, НО И ДЕЙНОСТТА НА ВЕСТИБУЛАРНАТА СИСТЕМА, ДВИГАТЕЛНИЯ КОНТРОЛ, ПОСТУРАЛНИЯ КОНТРОЛ, МОТОРНОТО ПЛАНИРАНЕ, БАЛАНСА И ПРОСТРАНСТВЕНАТА ОРИЕНТАЦИЯ.

Резултатът е подобрено качество на гласа и ритъма на речта, подобрено слушане, по-добра концентрация на вниманието, повишено самочувствие. Слушалките могат да се използват ежедневно по време на четене, говорене или в битови ситуации. Достатъчни са 15 минути говорене на микрофона и съответно чуване на собствения глас през слушалките, за да се стимулира и подкрепи слуховото възприемане и преработка на информацията.Слушалките Forbrain не заместват логопедичната терапия. Те я допълват и оптимизират.

Forbrain е безболезнен и неинвазивен сензорнно стимулиращ апарат. Както всяко стимулиращо средство, Forbrain може да възбуди и да умори потребителя по време на сесиите.

Слушалките Forbrain НЕ СА подходящи за:

  • Деца под 3 години
  • Хора с болест на Паркинсон
  • Хора със загуба на слуха в двете уши над 80%
  • Хора, носещи кохлеарни импланти
  • Хората с епилепсия (освен по препоръка от специалист)
Share
No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.