0700 17340

info@novavarna.com

ул. Вяра 7

гр. Варна, кв. Възраждане

Последвайте ни

Логопедия

Клиника НОВА Варна  >  Логопедия

Специалисти по Логопедия:

Диляна Влаева

Диляна Влаева

Диляна Влаева притежава магистърска степен по специална педагогика с професионална квалификация „Логопед“ придобита в ШУ “Епископ Константин Преславски“.

През 2011 год е сертифициран от БСА  „инструктор по детска йога“ и от тогава активно практикува йога с деца от предучилищна и училищна възраст .

След придобиване на специалност „Логопедия“, разработва иновативна методика за терапия на комуникативните нарушения, която успешно обединява, дихателните и двигателни практики от йога, логоритмиката и логопедичната терапия.

Провежда класическа логопедична терапия на всички видове говорни и езикови нарушения за деца от предучилищна и училищна възраст.

Д-р Румяна Ванева

Д-р Румяна Ванева

Д-р Румяна Ванева през  1998г завършва специалност  „Логопедия“ с квалификационна степен бакалавър. През 2006г завършва в ШУ магистратура със специалност „Диагностика и корекция на лица с езиково-говорни проблеми“. От 2014г е докторант, редовно обучение към Катедра „Специална педагогика“,Шуменски университет„Еп.Константин Преславски“. През 2018 година защитава образователна и научна степен „доктор”.

От 1998-2006 г- работи като учител на деца с езиково-говорни проблеми в Логопедична детска градина „Бриз“-гр.Варна.

От 2006г работи като логопед в ЦПЛР – Логопедичен център-Варна.

От 2008-2017г е заместник – директор на ЦПЛР-Логопедичен център-Варна.

Притежава сертификати и удостоверения от завършени обучения и курсове .

Участвала в проекти и научни форуми.

Валентина Дочева

Валентина Дочева е специалист по Специална педагогика с професионална квалификация „логопед“, придобита в Шуменски Университет „Еп. Константин Преславски“. По време на следването си се обучава по програма „Erasmus +” с работен език английски в The Hague University of Applied Sciences и е била стипендиант за отличен успех. От 2018г. работи като логопед в Логопедичен Център –Варна. Участвала е в множество проекти, научни форуми и курсове. Работи с всички видове говорни и езикови нарушения.

При терапия на заекване се използват технически средства и практики, подпомагащи логопедичната терапия.

Сертифицаран оценител за
• тест за фонологично осъзнаване и бързо серийно назоваване като предиктори за нарушенията на четенето при деца и ученици от 4 до 7 години;
• оценка на четенето (декодиране и разбиране) и неговите нарушения при ученици от I-ви и II-ри клас;
• ранно детско развитие във възрастовия диапазон 0-6г.

Повече за Логопедите в МЦ Клиника Нова може да прочетете ТУК>>