0700 17340

info@novavarna.com

ул. Вяра 7

гр. Варна, кв. Възраждане

Последвайте ни

ЗВУКОПРОИЗНОШЕНИЕ

Клиника НОВА Варна  >  Uncategorized   >  ЗВУКОПРОИЗНОШЕНИЕ

НАРУШЕНИЯТА В ЗВУКОПРОИЗНОШЕНИЕТО НА ДЕТЕТО

И ПРОБЛЕМИТЕ, КОИТО ТЕ МОГАТ ДА СЪЗДАДАТ В

УЧИЛИЩНА ВЪЗРАСТ

 

Първото прекрачване на училищния праг е един вълнуващ и очакван момент както от бъдещите първолаци, така и от техните родители. Тъкмо това е начлото на много важен етап в живота на децата. Подготвката за тази съвсем нова за тях фаза започва от детската градина и родителската подкрепа у дома.

Едно от многото условия за успешен старт и развитие в училищната среда неминуемо е пълноценното езиково и говорно развитие.

Детето се учи да говори подражавайки на света около себе си. Речта му се сформира в процеса на комуникацията с възрастните. Освен натрупването на речников запас, които в последствие то ще реди в граматически правилен изказ е много важно да се обърне внимание на правилно звукопроизношение.

Факторите, на които влияят на ясното и правилно произношение на звуковете са много.

Един от тях е правилно развитие на слуха. Всяко увреждане на слуха в ранна детска възраст влияе неблагоприятно върху развитието на детето. Неправилно чутата реч предполага неправилно генериране  на звукове, срички, думи или дори липсата им.

Важен елемент е развитието на фонематичния слух – това е способността слухово да се диференцират звуковете в процеса на речта. (напр.Б-П; Ф-В; Р-Л). При децата с нарушени фонологични компетенции се наблюдават трудности при звуков анализ и синтез (разпознаване на звука сред други звукове, в срички или думи, определянето на позиция на даден звук, сливане на звукове в срички и думи, сегментиране  на звукове, определяне на брой срички).

Тези умения имат решаващо значение при ограмотяването на детето в училище и успешното овладяване на процесите четене и писане.  При индикации за подобни трудности е добре да се потърси съдействието на логопед.

От изключителна важност е да се коригират всички неправилно произнасяни звукове още в предучилищна възраст за да не се допусне те да се отразят неблагоприятно на речевото развитие. Важно е да се отбележи, че в тази възраст речта на детето се развива с най-бурни темпове и е най – податлива на терапевтична намеса.

В българската логопедия до 5 год. възраст се очаква детето да има правилно сформирани звукопроизносителни навици. Единственото изключение е за  звук Р -7 год.възраст. Ако след този период, се наблюдават замени на звукове (напр. С-Ш; Ч-Ц; К-Т и др.), неправилно произношение (напр. ЛЕ – ИЕ; ЛА-УА; ШАЛ- САЛ ,т.нар. “френско Р“ и т.н) или липса на определен звук, се счита за патология.

Практиката доказва, че такива нарушения и пропуски не се самокоригират, и са предпоставка за трудности при овладяване на академичните компетенции.

С цел превенция на езиково – говорните нарушения и евентуални дефицити в училищния процес е добре да се потърси консултация с логопед при навършване на  4 – 4,6год.възраст на детето.

Share