0700 17340

info@novavarna.com

ул. Вяра 7

гр. Варна, кв. Възраждане

Последвайте ни

Психично здраве

Клиника НОВА Варна  >  Uncategorized   >  Психично здраве

Човешкото тяло е съвкупност от физиология и психика. Психичното здраве е основополагащо за общото здраве на човека, защото когато психиката е неустойчива, страда цялата човешка същност. Както е известно умът е този, който управлява емоциите и тялото. Колкото е по-устойчив на ежедневните изпитания или на тежки житейски ситуации, колкото са по-обуздани мислите, толкова по-успешно индивида се справя с трудностите и тялото му е по-здраво.
Психично здраве е способността на ума да осъзнава, управлява и развива емоциите, душевността и правилните реакции към външните стимули (всичко, което предизвиква различни по вид емоции, чувства, умозаключения и др.)

Психичното здраве е свързано с неврологията, психологията и психиатрията, при които то се проявява и разглежда в различни аспекти. Най-общо, неврологията изследва, установява и лекува заболявания на нервната система, соматичните състояния и психичните следствия. Психологията се занимава с проблемите, произтичащи от неправилна обработка на дразнителите и свързани с тях психосоматични симптоми, предизвикващи дисбаланс в емоциите и реакциите към стимули. Психиатрията конкретно се занимава с клиничните аспекти на сериозно развитите психични разстройства.

В различните социални класи или нации, както и в резултат на качеството или начина на живот могат да бъдат разглеждани различни прояви на влошено психично здраве и разстройства. Напр. някой състояния се наблюдават по-често при по заможните индивиди, докато друг вид разстройства се срещат по-често при по-бедните.

Психичното здраве зависи от много фактори като генетично предразположение, медицински състояния, включително хронични, социално-икономически произход и условия на индивида, травматични преживявания в детството, злоупотреба с алкохол или други психоактивни вещества и др. На това основание изграждането на здрава психика е в пряко взаимодействия със стратегиите и дейностите в редица обществени сектори, като здравеопазване, образование, социални структури, заетост и др. В тази връзка превенцията, подкрепата и лечението в областта на психичното здраве е не просто препоръчително, а е необходимост.

Психичното здраве е свързано с няколко характеристики на умствен и емоционален баланс, които позволяват активното участие в живота посредством, продуктивни, смислени дейности и стабилни връзки и отношения. Те са:
• Чувство на удовлетвореност, жизненост и добро настроение;
• Умения за управляване на стреса и предизвикателствата в ежедневието;
• Мотиващия за придобиване на нови знания и умения и способност за бърза адаптация към промените;
• Способност за ефективен самоанализ и анализ на отношенията;
• Способност за приемане на различието и разнообразието;
• Умение за защита на собствените идеи и индивидуалност;
• Формиране на цели и намиране на смисъл в дейностите и в отношенията;
• Установяване на здравословен живот и баланс в режима работа-семейство-почивка;
• Умение за изграждане и поддържане на пълноценни взаимоотношения;

Психичното здраве не е отсъствие на лоши моменти, стрес, непредвидени ситуации, конфликти, проява на негативни емоции, дисбаланс в емоционалните преживявания, необичайни реакции към дразнители. Всеки индивид търпи загуби, разочарования, промени, които са естествени житейски процеси и будят емоции като тъга, тревожност, апатия и др. Тук вече говорим за устойчивост към тези обстоятелства, за способността тези житейски ситуации да бъдат преработени в ума по начин, по който да не повлияват на общото здраве, реакции и функционалност. Т.е. да бъдат активирани инструментите за справяне и поддържане на добра и позитивна перспектива, да бъдат включени механизмите за фокусираност, гъвкавост и продуктивност.

Психичното здраве, както и физическото здраве не са даденост. Необходимо е всеки един от нас да работи за собственото си благополучие, израстване и развитие. Има много препоръки и насоки за това. В някой аспекти се справяме сами, но често срещана грешка е пренебрегването на сигналите и използването на саморазрушителни решения, поведение и зависимости. Отхвърлянето на проблема, надеждата, че всичко ще се оправи от само себе си, криейки се от истината и отлагайки професионална помощ и намеса, крие риск от задълбочаване. Всеки един индивид има ресурс и механизъм за поддържане на добро здраве. И с подкрепата на специалисти работещи в областта на медицината, психологията, и други направления касаещи психичното и физическо здраве, могат да бъдат пробудени тези вътрешни механизми за лечение и/или поддържане на баланс в тялото и душевността.

Изготвил: Катерина Турлакова

Share