0700 17340

info@novavarna.com

ул. Вяра 7

гр. Варна, кв. Възраждане

Последвайте ни

Психосоматика

Клиника НОВА Варна  >  Uncategorized   >  Психосоматика
Психосоматика при очните заболявания

Психосоматика при очните заболявания

Когато тялото боледува, освен физиологична причина за болестта има и психична такава. Сложните процеси в ума, вътрешните и външни фактори разстройващи здравомислието и създаващи условия за болестотворна реакция са причини за генерирането на физическа болка или болест. Именно затова пренебрегването на работата с психиката, с ума е разрушително. Разбира се, че при наличието на болест, лекарят е този, които ще назначи необходимите изследвания и правилната медикаментозна терапия, за да се излекува тялото. Но когато всички медицински показатели са в норма и лекарите потвътдят, че няма медицинска причина за страданието или след медицинско лечение болестите се увеличават или задълбочават, тогава е необходимо да се потърси специалист, работещ с човешката психика, за да се установи корена на произтичащото страдание и да се пробудят оздравителните механизми у всеки индивид.

Психосоматичните прояви са често срещано явление. В настоящият материал ще обърна внимание на очната психосоматика.

Според http://posledenvek.info/entries/conspiracy/sgnfthy „Окото символизира виждане и светлина, и следователно самото съзнание. Окото е част от нас, която се взира във вселената и вижда мястото ни в нея. То е познание, съзнаване и мъдрост. Окото поема светлина – чистата енергия на вселената – и я представя на вътрешния дух. То е портата, всъщност самото единение, между аза и космоса.” – Патрик Бареда, „Архетип на пълнотата – Юнг и Мандалата”.

Базирайки се на това твърдение, психосоматичните прояви на очите възникват при разминаване на вътрешните нагласи и действителността.

При жените очна психосоматика се проявява на база вътрешно убеждение, че тя не е достатъчно добра. Това убеждение е фактор за емоции и поведение, които да предизвикат различни заболявания на окото. Токсичното убеждение за себе си може да е породено от различни фактори – недостатъчна самоувереност и самочувствие; формиран в ума идеал, базиран на външни източници; внушения от рода на „не си достатъчно добра“, „с такъв характер/с такова поведение никога няма да се ожениш/ще бъдеш лоша майка“ и др. Психосоматичните прояви при жените са своеобразно отричане на собствените качества и ресурси, на недостиг на проявена любов и изкривен визуален образ.

При мъжете подобно състояние може да възникне при страх от поглед в бъдещето, при нежелание да се поеме отговорност за предстоящи събития и „затваряне на очите“ за промените в живота. Мъжете с подобни психосоматични реакции са останали „малки момчета“ изискващи постоянна грижа и минимум задължения.

Децата реагират на негативни събития в семейството и заобикалящия ги свят. Те спускат „завеса“, за да не виждат случващото се. Очната психосоматика при тях е начин за защита,  привличане на внимание и отклоняване от конфликтните събития.

Психосоматичен тик на окото

Това състояние се появява, когато индивида е в свръхнапрежение, породено от някакво травмиращо събитие. То може да бъде както външно породено, така и автосугестивно (самовнушение). Например, ако личността иска да скрие нещо от другите, с цел предпазване,  срам или приобщаване към социални норми. Също при развитие на определени събития по начин некореспондиращ с вътрешната нагласа и убеждения.

Психосоматичен оток на очите

Торбичките под очите могат да се дължат на натрупано напрежение от конкретна житейска ситуация и невъзможност за намиране на изход от това. Друга причина може да бъде задръжката на емоции и потискане на плач, с убеждението, че в това няма смисъл и с нищо не би помогнало в дадения случай. В други ситуации позицията на жертва е фактор са психосоматичен оток на очите.

Психосоматични гноини възпаления

При тези състояния зрителното възприятие е обвързано с гняв и отхвърляне. Човек в подобно състояние счита, че само неговите убеждения са истинни. Несигурността в себе си и загубата на контрол над другите предизвикват очни възпаления като своеобразно намаляване на зрението от нежелание да се погледнат нещата и събитията от друг ъгъл, за да се стигне до правилното решение. Лечението на очната психосоматика е свързано с осъзнаване на психичните фактори. С помощта на психолог/психотерапевт, съзнателнателната работа със себе си е ключът към здравето на очите и светлия поглед към живота. Овладявайки природата на ума настъпва лечебен процес в тялото.

Share