0700 17340

info@novavarna.com

ул. Вяра 7

гр. Варна, кв. Възраждане

Последвайте ни

Терапия на заекване

Клиника НОВА Варна  >  Uncategorized   >  Терапия на заекване

Информация за въздействие и терапия на заекване
в МЦ Клиника Нова

Над две години в МЦ Клиника Нова се апробира комплексен метод за въздействие и терапия на нарушение на темп и плавност/заекване. През 2019г. след провеждане на безплатни скринингови изследвания от логопедите в клиниката, се установи значително повишение на брой пациенти с такъв тип проблем.

Д-р Румяна ВаневаПрез август 2019г. д-р Даниела Велева /лекар със специалност „Физиотерапия”, „Мануална терапия”, „Лазертерапия“/ и д-р Румяна Ванева /логопед/ иницираха създаване на комплексна програма за въздействие и терапия на нарушена темп и плавност на речта/заекване.

Д-р Даниела ВелеваД-р Даниела Велева и рехабилитатори от клиниката разработиха система от упражнения, които подпомагат правилната дихателна дейност на пациентите.

От стартиране на проекта до днес са обхванати над 30 пациенти на различна възраст – от 2г 10 м до 35 години, при които след приключване на процедурите спазмите са изчезнали или значително намалели.

При всички тях, първоначално е проведена консултация с логопед, който установява състоянието на езиково – говорното състояние на лицето. След среща с логопед се провежда консултация с д-р Даниела Велева, която изготвя конкретна програма, съобразена с възрастта и индивидуалните възможности на всеки пациент.

Продължителността е 10 сеанса, които се поемат от НЗОК. Всички рехабилитатори, работещи в МЦ „Клиника Нова“ имат възможност да провеждат специализираните процедури.

МЦ „Клиника Нова“, гр. Варна

Share