0700 17340

info@novavarna.com

ул. Вяра 7

гр. Варна, кв. Възраждане

Последвайте ни

Логопедия, развитие на говора

Клиника НОВА Варна  >  Uncategorized   >  Логопедия, развитие на говора
Логопедия, развитие на говора

Клиника Нова и специалистите по логопедия д-р Р. Ванева и Д. Влаева

правят малък подарък за деня на детето, под формата на отсъпка от реалните цени, за децата с говорни проблеми

от 4.06.2018 до 08.06.2018 г

 

Формирането на езика и развитието на говора е сложен процес на овладяване на фонетическия състав, лексиката, граматическия строеж и прозодиката. Анализът на формирането им показва, че всяка страна на езика се развива относително самостоятелно в рамките на процеса за овладяване на езика и говора.

В основа на съзряването на речевата фукционална система стои възприятието на сигнали чрез различни анализатори от заобикалящата ни среда (основно речеви). Източник на такива сигнали са преди всичко възрастните, които обгрижват детето и тяхната липсата или неправилното подаване, може да е основна причина за нарушение на формиращата се реч.

За нормалното езиково-говорно развитие на детето, комуникацията с родителите трябва да има смисъл, да предава емоционален положителен фон и да го насърчава да отговаря. Общуването с възрастните е важен стимул за правилно развитие на речта на детето.

Логопедия, развитие на говора

Логопедия и развитие на говора при детето

За своето пълноценно развитие малките деца се нуждаят от богати и разнообразни възможности за учене, овладяване на умения и натрупване на опит още от раждането. Това развитие не може да се случи от само себе си – ако мозъкът не получава адекватни външни стимули като палитра от звуци, картини, докосвания и движения, физическа активност, реч, проблеми за решаване, той няма да бъде в състояние да формира достатъчен капацитет.

За повишаване на речниковия запас на децата и цялостното развитие на езика голяма роля играе стимулирането на активните им действия с предметите. Стимулирането на ранните (дори до 12 месеца) движения и манипулации с предметите оказва влияние върху способността на децата да ги категоризират и съответно са предпоставка за развитие на символната функция и езиковото им развитие. Емоционалните въздействия и качеството на взаимоотношенията с родителите също са изключително важни. В етапа на детството се формират и т.нар „некогнитивни умения“ и нагласи, които са ключови за процеса на учене и справяне на детето с образователния процес в училище, включително: упоритост, самоконтрол, любов към ученето, умение за решаване на конфликти и задържане на вниманието. Воденето на обикновен разговор или пеенето на песни, дори само понякога, има ефект върху развитието на децата.

Усвояването на езика е процес, който протича през целия живот – започва от първите месеци на живота и продължава и през годините на зрялост. Най-бързо процесите на учене се развиват през ранното детство. До шестгодишна възраст децата усвояват основното в произношението, граматиката и повече от 90 % от основния речников запас на родния си език.

 

Провеждане на консултация на 50% от цената за период 04.06-08.06.2018г след предварително записване (за всички дни)
д-р Р. Ванева – 20,00 лв
Д. Влаева – 15,00 лв

Share
No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.