0700 17340

info@novavarna.com

ул. Вяра 7

гр. Варна, кв. Възраждане

Последвайте ни

Токсикология

Клиника НОВА Варна  >  Специалисти  >  Токсикология

За Специалността Токсикология

Токсикологията е приложна биохимична наука за отровите и тяхното въздействие върху живите организми. Тя има три основни дяла: обща, специална и клинична.

Клиничната токсикология е дял от медицината, който изучава:

  • състава и свойствата на отровните за човека вещества;
  • механизмите за възникване и протичане на отравянията при човека;
  • клиничните и патологоанатомичните признаци на различните отравяния;
  • антидотите;
  • начините за лечение на отравянията;
  • начините за предпазване на човека от отравяния

Специалисти по токсикология:

Д-р Виктор Георгиев

Д-р Виктор Стоянов Георгиев e rоден във гр.Варна, завършил V гимназия. През 1992 г. завършва Мед. университет „Проф. П. Стоянов“.
През 1996 г. придобита специалност – Клинична токсикология, а през 2013 г.- Военна токсикология.
Квалификация  в областта на спешната хемодиализа и други методи на извънбъбречно очистване на кръвта, при остри отравяния.
От 2015 г. Републикански консултант, за североизточна България към ЦСМП.

Почти 30-годишен опит в областта на интензивната , неотложна и спешна медицинска помощ.