0700 17340

info@novavarna.com

ул. Вяра 7

гр. Варна, кв. Възраждане

Последвайте ни

Детска кардиология

Клиника НОВА Варна  >  Специалисти  >  Детска кардиология

Кардиологичният кабинет на Медицински център НОВА – гр. Варна, разполага с отлични специалисти и качествена апаратура. В него се предлагат стандартните ЕКГ и Ехографски изследвания, както и консултации, и разчитане на документи.

Кардиолозите в КЛИНИКА НОВА осъществяват дългосрочна профилактика и ранно установяване на най-честите социално – значими сърдечни болести. В Медицинският Център се извършва диагностично – лечебна и профилактична дейност в областта на сърдечно – съдовите заболявания. Провеждат се и функционални изследвания на сърцето – ЕКГ, ехо кардиография, Велоергонометрия, Холтер RR и др. Целта на нашите специалисти е постигането на най – добри клинични резултати и подобряване качеството на живот на пациентите.

Особено внимание се отделя на предпазването от или ранното откриване на съпътстващи усложнения на сърдечните заболявания при новородени, деца и възрастни.

Детски кардиолози:

Доц д-р Петър Шивачев

Доц д-р Петър Шивачев д.м., е роден на 06.04.1957 г. в гр. Варна. Завършва  Медицински университет„Проф. д-р Параскев Стоянов“– Варна(1977-1983 г.). За периода 1983-1986 г. е участъков педиатър в І-ва Градска поликлиника-Добрич. От 1986г до1987 г.е болничен ординатор в ДО при Градска болница,гр. Варна. От 1987 г. работи в Клиниката по детска кардиология към Катедрата по педиатрия при МУ „Проф. д-р Параскев Стоянов“и МБАЛ „Св. Марина“ ЕАД,гр. Варна.Получава научна степен „Доктор по медицина“през2014 г.с дисертационен труд на тема „Критични вродени сърдечни малформации в района на североизточна България – анализ на резултатите“, а от 2016 г. е избран за доцент по специалност „Детска кардиология“ към катедрата по педиатрия. Доц. П. Шивачев е републикански консултант по детска кардиология и педиатрия за североизточна България от 2002 г. Основните научни интереси са в областта на детската ревмокардиология – вродени сърдечни малформация, критични кардиопатии, фетална кардиология, ритъмно-проводни нарушения, придобити сърдечни заболявания, хипертензинология, системни заболявания на съединителната тъкан, тромбофилии, както и общопедиатрични проблеми.

Придобити звания: доцент, доктор по медицина

Придобити специалности: детски болести, детска ремвокардиология

Специализации: неинвазивна кардиология, ехокардиография и фетална ехокардиография, интервенционална кардиология с няколко извършени балонни атриосептостомии (БАСС), интензивна педиатрия и неонатология.

Член на БЛС, Българска педиатрична асоциация, Дружество на кардиолозите в България, Асоциация на детските кардиолози, Българска  асоциация по ултразвук в медицината.