0700 17 340

info@novavarna.com

ул. Вяра 7

гр. Варна, кв. Възраждане

Последвайте ни

Детски болести

Клиника НОВА Варна  >  Специалисти  >  Детски болести

Специалистите педиатри в КЛИНИКА НОВА – гр. Варна лекуват заболяванията във възрастта от раждането до пубертета. Те извършват клинично наблюдение на най-важните етапи от развитието на детето, както и съответната профилактика на заболяванията в отделните възрастови групи. Нашите детски лекари работят съвместно с цялото семейство и координират усилията си за постигане на успешно и бързо лечение. Педиатрите прилагат своя дългогодишен професионален опит и знания в диагностиката, и лечението на различни заболявания в детската възраст. Особено внимание се отделя на нормалното развитие на детския организъм в различните етапи от растежа му и на здравното състояние на детето преди, и по време на училищния период.

Специалисти Детски болести:

Д-р Румяна КостадиноваД-р Румяна Костадинова

Д – р Румяна Костадинова завършва висше образование в Медицински Университет – гр Варна през 1974 г. Придобива специалност- Детски болести през месец май 1986г. и има над 40 години стаж, като педиатър във всички звена на педиатрията.

От 1974 г. до 1991 г., работи като педиатър в гр. Белослав, Детско отделение на Окръжна болница гр. Варна, в Поликлиника за чужди граждани в к.к.„ Зл. Пясъци ” и в Центъра за неотложна и спешна медицинска помощ гр. Варна. Има богат професионален опит и квалификация в областта на спешна терапия в педиатрията. От 1991 г -1994 г, 2000 г -2005 г. продължава своята професионална кариера в Либия, като неонатолог и педиатър в Интензивно детско отделение и Детско отделение. От 2006 г – 2009 г. е завеждащ Детско отделение в МБАЛ гр. Девня, след което работи като педиатър в Спешен кабинет и шокова зала на МБАЛ „Св. Анна” и в Детско отделение на к.к „Камчия” за руски граждани. От 2013 г работи, като педиатър в детско отделение на СБАЛ „Др Лисичкова” и в МЦ „Свети Стилян”.

Д – р  Костадинова има участие в много педиатрични конференции. Ативно работи с деца от всички възрастови групи в направление Профилактика на заболяванията в детска възраст, както и с деца с белодробни, гастроентерологични и инфекциозни заболявания.

Езици- английски и руски; говорим арабски.

 

Д-р Димитричка ВърбанчеваД-р Димитричка Върбанчева

Д-р Димитричка Върбанчева е завършила висше образование в Медицински университет гр. Варна през 1985 г. През 1991 г. е защитила специалност Детски болести.Д-р Върбанчева има повече от 30 г. стаж като педиатър основно в доболничната помощ. От 1985 г. до 1994 г. е работила в Общинска болница, Велики Преслав, на взаимозаместващ принцип Детска поликлиника и Детско отделение, включително и медицинско обслужване на новородените в АГ отделение, както и общоболнични и дежурства в звеното на Центъра за спещна помощ. От 1994 до 2005 г. е работила като педиатър в Неотложна помощ към Градска б-ца, Варна. Две години е работила като инспектор – лекар специалист в РЗОК Варна. От 2009 г. до 2016 г. е практикувала медицина извън пределите на страната ни. Водила е две педиатрични практики към медицинските центрове в градовете Валтерсхаузен и Бад Франкенхаузен в провинция Тюринген Германия. Към момента упражнява професията си като лекар в Детско отделение Нови пазар към МБАЛ Шумен и в Детски неотложен кабинет към МЦ „Света Анна”, Варна. Следдипломни квалификации: ултразвукова диагностика на коремни органи в Клиниката по гастроентерология УМБАЛ „Св. Марина”, Варна и алергични и кожни заболявания, невродермит, болести на дихателните пътища в детската възраст и социална педиатрия в Германия.

Използва немски и руски език.