0700 17 340

info@novavarna.com

ул. Вяра 7

гр. Варна, кв. Възраждане

Последвайте ни

Детски болести

Клиника НОВА Варна  >  Специалисти  >  Детски болести

Специалистите педиатри в КЛИНИКА НОВА – гр. Варна лекуват заболяванията във възрастта от раждането до пубертета. Те извършват клинично наблюдение на най-важните етапи от развитието на детето, както и съответната профилактика на заболяванията в отделните възрастови групи. Нашите детски лекари работят съвместно с цялото семейство и координират усилията си за постигане на успешно и бързо лечение. Педиатрите прилагат своя дългогодишен професионален опит и знания в диагностиката, и лечението на различни заболявания в детската възраст. Особено внимание се отделя на нормалното развитие на детския организъм в различните етапи от растежа му и на здравното състояние на детето преди, и по време на училищния период.

Специалисти Детски болести:

Д-р Румяна КостадиноваД-р Румяна Костадинова

Д – р Румяна Костадинова завършва висше образование в Медицински Университет – гр Варна през 1974 г. Придобива специалност- Детски болести през месец май 1986г. и има над 40 години стаж, като педиатър във всички звена на педиатрията.

От 1974 г. до 1991 г., работи като педиатър в гр. Белослав, Детско отделение на Окръжна болница гр. Варна, в Поликлиника за чужди граждани в к.к.„ Зл. Пясъци ” и в Центъра за неотложна и спешна медицинска помощ гр. Варна. Има богат професионален опит и квалификация в областта на спешна терапия в педиатрията. От 1991 г -1994 г, 2000 г -2005 г. продължава своята професионална кариера в Либия, като неонатолог и педиатър в Интензивно детско отделение и Детско отделение. От 2006 г – 2009 г. е завеждащ Детско отделение в МБАЛ гр. Девня, след което работи като педиатър в Спешен кабинет и шокова зала на МБАЛ „Св. Анна” и в Детско отделение на к.к „Камчия” за руски граждани. От 2013 г работи, като педиатър в детско отделение на СБАЛ „Др Лисичкова” и в МЦ „Свети Стилян”.

Д – р  Костадинова има участие в много педиатрични конференции. Ативно работи с деца от всички възрастови групи в направление Профилактика на заболяванията в детска възраст, както и с деца с белодробни, гастроентерологични и инфекциозни заболявания.

Езици- английски и руски; говорим арабски.

Д-р Деница Лазова

Д-р Деница Лазова завършва медицина в МУ- гр. Варна през 2012г. През същата година завършва курс по класическа хомеопатия към Европейската школа по хомеопатия. Започва работа в ЦСМП, филиал Девня. През 2013г продължава своя професионален стаж в спешен детски кабинет към МБАЛ“Св.Анна“АД, където работи до 1.11.2019г. През същата година се зачислява за специализация по педиатрия към клиниката по педиатрия към същото болнично заведение. През 2018г придобива специалност по педиатрия и започва работа в отделение по неонатология към СБАГАЛ гр. Варна, където работи и до момента. През същата година се зачислява за специализация по неонатология и провежда обучение по интензивни грижи на новороденото, апаратна вентилация на деца и новородени и трансфонтанелна ехокардиография. Има интереси в областта на спешната медицина, неонатологията, профилактиката на детския растеж и развитие, ваксинопрофилактиката и храненето. Владее на добро ниво писмено и говоримо английски, френски, италиански и испански език.