0700 17 340

info@novavarna.com

ул. Вяра 7

гр. Варна, кв. Възраждане

Последвайте ни

Ендокринология – ендокринолог

Клиника НОВА Варна  >  Специалисти  >  Ендокринология – ендокринолог

За Специалността Ендокринология – ендокринолог

Ендокринологичният кабинет в Медицински център НОВА – гр. Варна извършва диагностика и лечение на всички ендокринологични заболявания. Самата Ендокринология е наука за структурата и функцията на ендокринните жлези, които произвеждат хормони, начините на тяхното формиране, и въздействие, върху организма на човека. Ендокринните заболявания често са комплексни и обхващат много органи, и системи в тялото. Именно затова, в КЛИНИКА НОВА – гр. Варна работят само доказани професионалисти в клиничната диагностика и лечение на различни ендокринни нарушения. Специалистите в Медицинският център са разработили и предлагат комплексни образователни програми за пациенти, страдащи от диабет, и други метаболитни нарушения.

Ендокринолози:

Д-р Мариела БъчвароваД-р Мариела Бъчварова – ендокринолог

Д-р Мариела Бъчварова завършва висше образование в Медицински Университет гр. Варна, през 2004 година. Специализацията си по Ендокринология и болест на обмяната придобива през 2012 г. От 2007 г. до 2013 г. работи в Клиника по пропедевтика на вътрешните болести – ІІ – ро вътршно отделение, УМБАЛ „Св. Марина“ , гр. Варна, а през Февруари 2013 г. Д-р Бъчварова е Лекар – асистент в Клиниката по Ендокринология и болест на обмяната на УМБАЛ „Св. Марина“, Варна.

Д-р М. Бъчварова има публикации в български и чуждестранни списания  на теми, като „Хипертиреоидизъм и сърдечно – съдова система. Ендокринология“, „Пулмонална хипертония при болести на щитовидната жлеза“ и др., както и взима дейно участие в подготовката на научни презентации на тема: „Аналози на щитовидните хормони – нови възможности за лечение на дислипидемията“, Тиреотоксикоза и съедечна недостатъчност, „B – flow twinkling – нов метод за диагноза на папиларен карценом“, „Пулс – доплер в диагнозата на хипертиреодизма“, „Амиодарон и щитовидна жлеза“, „Инсулиново лечение на захарен диабет“, „Захарен диабет – новости в лечението“.