0700 17340

info@novavarna.com

ул. Вяра 7

гр. Варна, кв. Възраждане

Последвайте ни

Ендокринология – ендокринолог

Клиника НОВА Варна  >  Специалисти  >  Ендокринология – ендокринолог

За Специалността Ендокринология – ендокринолог

Ендокринологичният кабинет в Медицински център НОВА – гр. Варна извършва диагностика и лечение на всички ендокринологични заболявания. Самата Ендокринология е наука за структурата и функцията на ендокринните жлези, които произвеждат хормони, начините на тяхното формиране, и въздействие, върху организма на човека. Ендокринните заболявания често са комплексни и обхващат много органи, и системи в тялото. Именно затова, в КЛИНИКА НОВА – гр. Варна работят само доказани професионалисти в клиничната диагностика и лечение на различни ендокринни нарушения. Специалистите в Медицинският център са разработили и предлагат комплексни образователни програми за пациенти, страдащи от диабет, и други метаболитни нарушения.

Ендокринолози:

Д-р Гергана Тошева Ендокринолог в Клиника НоваД-р Гергана Тошева

Д-р Гергана Тошева е родена в град Варна. Завършва Трета природо-математическа гимназия „Акад. М. Попов“ в града, а през 2009 година се дипломира в Медицински университет „Проф. д-р Параскев Стоянов“, Варна. Придобива специалност по Ендокринология и болести на обмяната през 2017г.

Работи в Клиника по ендокринология и болести на обмяната към УМБАЛ „Св. Марина“  в периода 2014-2019г. Назначена е за хоноруван асистент към Катедра „Пропедевтика на вътрешните болести“ 2016-2018г, а през 2018г – за хоноруван асистент  по Ендокринология и болести на обмяната. През 2019г е зачислена за редовен докторант към Медицински Университет „Проф. Д-р П. Стоянов”,гр. Варна. Притежава сертификат за ехография на щитовидна жлеза.

Д-р Тошева има публикации в списания, както и  участия в множество национални и международни конгреси.