0700 17340

info@novavarna.com

ул. Вяра 7

гр. Варна, кв. Възраждане

Последвайте ни

Гастроентерология

Клиника НОВА Варна  >  Специалисти  >  Гастроентерология

За Специалността Гастроентерология

Гастроентерологията е област от специалността Вътрешни болести. Тя се занимава с диагностика, неоперативни терапии /напр. медикаментна терапия/ и превенция на болести на стомашно-чревния тракт. Сред важните гастроентерологични заболявания са язвите – на стомаха, на дванадесетопръстника и др., тумори на стомашно-чревния тракт, болестни състояния на черния дроб, като цироза, и заболявания на червата, като възпалителните чревни заболявания (Morbus Crohn и Colitis ulcerosa). Една по-голяма група заболявания са нарушения на храносмилането или така наречената диспесия.

Специалистите по Гастроентерология в КЛИНИКА НОВА диагностицират и лекуват широка гама от заболявания, като използват най-съвременни клинични методи.

Специалисти Гастроентеролози:

Д-р Петър НиколовД-р Петър Николов

Д-р Петър Стефанов Николов е възпитаник на – първа Езикова Гимназия – гр. Варна, с изучаване на английски език.

През 2003 г. завършва магистърска степен, специалност медицина, към Медицински университет „проф. Д-р Параскев Стоянов” – Варна. В периода 2004 – 2009 г. работи, като лекар – ординатор в Терапевтична клиника – Отделение по Гастроентерология и ендокринология към ВМА – ББАЛ, гр. Варна.

През 2008 г. д-р Николов провежда Квалификационен курс по ендоскопска диагностика, инвазивни и терапевтични манипулации, при заболяванията на горния отдел на ГИТ към ВМА – София.

 

Д-р Иван Николов

Д-р Иван Николов завършва медицина през 1993г. През 2001г.придобива специалност Вътрешни болести, а 2007г.- специалност- Гастроентерология.

До 2011г.последователно защитава нива за високоспециализирана дейност в специалността – 1-во, впоследствие 2-ро ниво в ехографската диагностика на стомашночревен тракт; 1-во и 2-ро ниво диагностична и интервенционална гастроинтестинална ендоскопия. Медицинска педагогика с преподавателски стаж към МУ- Варна.

Член на българското дружество по гастроентерология и ултразвукова диагностика от 2005година. Участник в ежегодните седмици на европейското гастроинетстинално дружество- UEGW от 2009г.до настоящия момент, EAGE , EASL, FALK- симпозиуми. Провел квалификационни курсове по Интервенционална гастроинтестинална ендоскопия – Брюксел- 2015 и 2017г. За периода 2012- 2014г.- е началник на 3-то Вътрешно отделение към МБАЛ- Добрич- с опит в гастроентерология, пулмология, хематология и онкология. От 2014г.- гастроентеролог към ГЕО към МБАЛ- “Св.Анна- Варна”АД

Д-р Теодор Николов

Д-р Теодор Стоянов Николов специалист гастроентерология специалист вътрешни болести, спешна медицина

Завършва медицина с отличие през 2010 медицински университет Варна.

След което специализира Гастроентерология а също така вътрешни болести и спешна медицина в Германия. Придобива специалност вътрешни болести Münster Германия, след което Гастроентерология Münster Германия. Сертификати за гастроскопия и колоноскопия Charite Berlin. Сертификати и обучение по ендосонография Charite Berlin. Сертификат ултразвук на коремни органи високо ниво под ръководството на Prof von Herbay Hamm. Ендосонография с ендоскопска биопсия на солидни тумори ендоскопска ретроградна холангиопанкреатография ЕРЦП. Опит в областта на пулмология кардиология спешна медицина интензивна медицина в продължение на 11 години Германия. Началник отделение по Гастроентеролоигия Gronau Antoniushospital Германия.