0700 17 340

info@novavarna.com

ул. Вяра 7

гр. Варна, кв. Възраждане

Последвайте ни

Гастроентерология

Клиника НОВА Варна  >  Специалисти  >  Гастроентерология

За Специалността Гастроентерология

Гастроентерологията е област от специалността Вътрешни болести. Тя се занимава с диагностика, неоперативни терапии /напр. медикаментна терапия/ и превенция на болести на стомашно-чревния тракт. Сред важните гастроентерологични заболявания са язвите – на стомаха, на дванадесетопръстника и др., тумори на стомашно-чревния тракт, болестни състояния на черния дроб, като цироза, и заболявания на червата, като възпалителните чревни заболявания (Morbus Crohn и Colitis ulcerosa). Една по-голяма група заболявания са нарушения на храносмилането или така наречената диспесия.

Специалистите по Гастроентерология в КЛИНИКА НОВА диагностицират и лекуват широка гама от заболявания, като използват най-съвременни клинични методи.

Специалисти Гастроентеролози:

Д-р Петър НиколовД-р Петър Николов

Д-р Петър Стефанов Николов е възпитаник на – първа Езикова Гимназия – гр. Варна, с изучаване на английски език. През 2003 г. завършва магистърска степен, специалност медицина, към Медицински университет „проф. Д-р Параскев Стоянов” – Варна. В периода 2004 – 2009 г. работи, като лекар – ординатор в Терапевтична клиника – Отделение по Гастроентерология и ендокринология към ВМА – ББАЛ, гр. Варна. През 2008 г. д-р Николов провежда Квалификационен курс по ендоскопска диагностика, инвазивни и терапевтични манипулации, при заболяванията на горния отдел на ГИТ към ВМА – София.

 

 

Д-р Николай Георгиев

Д-р Николай Георгиев е завършил Медицински Университет – „Проф. Д-р П. Стоянов” гр. Варна през 2012 г. През 2013 г. е зачислен като специализант в клиниката по гастроентерология към УМБАЛ „Св. Марина” – Варна, като през 2015 г. е назначен на работа в клиниката по ГЕ на длъжност лекар-специализант. През 2017 г. е назначен като асистент към катедра  „Вътрешни болести”, УС  по гастроентерология, хепатология и хранене, като продължава да работи и до момента вкл.

През 2017 г. придобива специалност по ГЕ и е назначен като лекар гастроентеролог към УМБАЛ „ Св. Марина”, където продължава да работи и до момента вкл.

2018 г. преминава следдипломни квалификации и курсове по високоспециализирана дейност:

1.  Конвенционална ехография – абдоминална ехография и повърхностни структури – I ниво

2.  Абдоминална доплерова ехография – II ниво

3.  Конвенционална гастроинтестинална ендоскопия с биопсия – I ниво

4.  Интервенционална гастроинтестинална ендоскопия – II ниво.

5.  Интервенционална и ендоскопска абдоминална ехография в Гастроентерология – III ниво

През 2018 г. е зачислен като редовен докторант към Медицински Университет – „Проф. Д-р П. Стоянов”, с тема на научен труд „Неинвазивни маркери при портална хипертония”

Д-р Георгиев има интереси в областта на Ултразвукова и ендоскопска диагностика на гастроинтестиналния тракт и интервенционалната ендоскопия, диагностика, терапия и спешна ендоскопска хемостаза при остри кръвоизливи на гастро-интестиналния тракт, полипектомия, балонна дилатация на стенотични участъци и др.

Д-р Захаринка Голдщайн Д-р Захаринка Голдщайн 

Д-р Захаринка Голдщайн през 1996 г. завършва магистърска степен, специалност медицина, към Медицински университет „проф. Д-р Параскев Стоянов” – Варна.

В периода от 2000-2007г. работи в болница „Сораски медикъл център“- Тел Авив  Израел, където придобива специалност Вътрешни болести.

От 2009-2013г. специализира Гастроентерология в Клиниката по Хепатогастроентерология  към УМБАЛ „ Св. Марина“-гр.Варна.

От 2011-2015г. работи в Отделение по  Онкологична Гастроентерология към СБАЛОЗ „Д-р Марко Марков“-гр.Варна.

През 2016г започва работа в Гастроентерологично отделение към „Еврохоспитал“ гр. Варна и МЦ Санита гр.Варна, където работи и до момента.

Следдипломни квалификации и курсове по високоспециализирана дейност:

1.  Конвенционална ехография – абдоминална ехография и повърхностни структури – I ниво

2.  Абдоминална доплерова ехография – II ниво

3.  Интервенционална и ендоскопска абдоминална ехография  – III ниво

4.  Конвенционална гастроинтестинална ендоскопия с биопсия – I ниво

5.  Интервенционална гастроинтестинална ендоскопия – II ниво.

 

д-р Иван Шалев

Д-р Иван  Шалев

Д-р Иван  Шалев завършва медицина през 1982г. През 1994г. придобива специалност ,,Гастроентерология“. Работи дълги години като гастроентеролог в УМБАЛ ,,Св. Марина“. През 2008г. придобива правоспособност по високоспециализирани дейности в медицината-конвенционална ехография, диагностична и терапевтична ФКС и ФГС, също абдоминална доплерова ехография – второ ниво. Към днешна дата работи като гастроентеролог в Медицински център Клиника мНова гр. Варна.