0700 17 340

info@novavarna.com

ул. Вяра 7

гр. Варна, кв. Възраждане

Последвайте ни

Гастроентерология

Клиника НОВА Варна  >  Специалисти  >  Гастроентерология

За Специалността Гастроентерология

Гастроентерологията е област от специалността Вътрешни болести. Тя се занимава с диагностика, неоперативни терапии /напр. медикаментна терапия/ и превенция на болести на стомашно-чревния тракт. Сред важните гастроентерологични заболявания са язвите – на стомаха, на дванадесетопръстника и др., тумори на стомашно-чревния тракт, болестни състояния на черния дроб, като цироза, и заболявания на червата, като възпалителните чревни заболявания (Morbus Crohn и Colitis ulcerosa). Една по-голяма група заболявания са нарушения на храносмилането или така наречената диспесия.

Специалистите по Гастроентерология в КЛИНИКА НОВА диагностицират и лекуват широка гама от заболявания, като използват най-съвременни клинични методи.

Специалисти Гастроентеролози:

Д-р Петър НиколовД-р Петър Николов

Д-р Петър Стефанов Николов е възпитаник на – първа Езикова Гимназия – гр. Варна, с изучаване на английски език. През 2003 г. завършва магистърска степен, специалност медицина, към Медицински университет „проф. Д-р Параскев Стоянов” – Варна. В периода 2004 – 2009 г. работи, като лекар – ординатор в Терапевтична клиника – Отделение по Гастроентерология и ендокринология към ВМА – ББАЛ, гр. Варна. През 2008 г. д-р Николов провежда Квалификационен курс по ендоскопска диагностика, инвазивни и терапевтични манипулации, при заболяванията на горния отдел на ГИТ към ВМА – София.

 

 

Д-р Николай Георгиев

Д-р Николай Георгиев е завършил Медицински Университет – „Проф. Д-р П. Стоянов” гр. Варна през 2012г. През 2013г е зачислен като специализант в к-ката по гастроентерология към УМБАЛ „Св. Марина” – Варна, като през 2015г е назначен на работа в к-ката по ГЕ на длъжност лекар-специализант. През 2017г е назначен като асистент към катедра  „Вътрешни болести”, УС  по гастроентерология, хепатология и хранене, като продължава да работи и до момента вкл.

През 2017г придобива специалност по ГЕ и е назначен като лекар гастроентеролог към УМБАЛ „ Св. Марина”, където продължава да работи и до момента вкл.

2018г преминава следдипломни квалификации и курсове по високоспециализирана дейност:

1.    Конвенционална ехография – абдоминална ехография и повърхностни структури – I ниво

2.    Абдоминална доплерова ехография – II ниво

3.    Конвенционална гастроинтестинална ендоскопия с биопсия – I ниво

4.    Интервенционална гастроинтестинална ендоскопия – II ниво.

 

През 2018г е зачислен като редовен докторант към Медицински Университет – „Проф. Д-р П. Стоянов”, с тема на научен труд „Неинвазивни маркери при портална хипертония”

 

Д-р Георгиев има интереси в областта на  Ултразвукова и ендоскопска диагностика на гастроинтестиналния тракт и интервенционалната ендоскопия.