0700 17340

info@novavarna.com

ул. Вяра 7

гр. Варна, кв. Възраждане

Последвайте ни

Гръдна хирургия

Клиника НОВА Варна  >  Специалисти  >  Гръдна хирургия

За Специалността Гръдна хирургия:

Гръдната хирургия обхваща познанието, техническите умения и преценка, необходими за адекватната диагностика и лечение на хирургичните болести на гръдния кош. Това включва, но без да се ограничава само до тях, болестите на гръдната стена, плеврата, белите дробове, трахеята и бронхите, медиастинума, диафрагмата и хранопровода.
Гръдната хирургия изисква задълбочени познания по анатомия, физиология, образна диагностика, органна функционална диагностика, полуинвазивни и инвазивни изследвания, предоперативна оценка, следоперативни грижи, интензивни грижи, травматология, онкология и трансплантология.

Лекарите специалисти по гръдна хирургия адекватно и умело подпомагат пациентите при решаването на проблеми в областта на гръдната патология, произлезли в хода на лечението на тези болести от специалисти в областта на вътрешната медицина, педиатрията, гастроентерологията, неврологията, онкологията, травматологията, трансплантологията и други. Гръдните хирурзи са специално квалифицирани в лечението на хирургичните усложнения при болести на гръдния кош и локализирените в него органи и системи.

Основната компетентност на гръдния хирург се изразява в пре-, интра- и постоперативните грижи при гръдно-хирургични болни. Това включва изследването на пациентите, вземане на решение относно индикацията за операция при всеки отделен случай, извършване на оперативната интервенция, както и адекватното му следоперативно наблюдение.

Специалисти по гръдна хирургия:

Доц Румен Филиповдоц. Румен Филипов

Доц. Румен Филипов, дм е специалист по обща и гръдна хирургия в Бургас с над 40 години медицински опит. Обемът на работа включва заболяванията на органите на гръдния кош – бял дроб, тимусна жлеза, хранопровод, щитовидна жлеза, млечна жлеза. Оперативните интервенции извършва изключително миниинвазивно и с робот “Да Винчи“. Доц. Филипов преглежда деца над 14-годишна възраст.

Образование

Завършва Медицински университет София през 1980 г. Придобива специалности Хирургия през 1987 г., Военна хирургия през 1989 г. и Гръдна хирургия през 1996 г. Защитава дисертация и придобива научната степен “доктор“ през 2007 г. с дисертационен труд на тема: „Торакоскопски операции при неонкологични заболявания“. През 2015 г. се хабилитира и придобива титлата “доцент“.

Квалификации

 • Сертифициран като оператор за работа с робот „Да Винчи“
 • Удостоверение по Миниинвазивна видеоторакоскопска и медиастиноскопска хирургия;
 • Ехография на щитовида и млечна жлеза;
 • Бронхоскопия;
 • Курс на обучение по ехография – Първо ниво за работа с високоенергийни източници;
 • Специализации по торакоскопска и спешна хирургия в Мюнхен, Кобленц, Улм, Берлин, Виена, Москва, Будапеща, Потсдам.;
 • Член на Европейска асоциация на гръдните хирурзи и Българска асоциация по сърдечна, гръдна и съдова хирургия.
 • Удостоен със Сертификат „Лекар, на когото българите вярват“

Биография

Доц. Филипов е работил във ВМА София, МБАЛ „Унихоспитал“ Панагюрище и УМБАЛСМ „Н. Пирогов“ София и е бил Ръководител на Отделение по Гръдна хирургия на МБАЛ Сърце и Мозък в Бургас. Към момента е част от екипа специалисти на МЦ Клиника Нова във Варна и МЦ Света София Бургас. Владее немски, руски и английски език.

Д-р Михаил Моцов

Обща информация: Д-р Михаил Моцов е специалист по Гръдна хирургия във Варна с над 8 години медицински опит. Интересите му са в областта на торакалната патология –   хирургични заболявания (доброкачествени и злокачествени) на бял дроб, медиастинум, гръдна стена, видеоасистирана торакална хирургия (VATS), травматични увреждания на гръдна стена и интраторакални органи.

Образование:  Завършва Медицински университет Варна през 2014 г. Своята специалност Гръдна хирургия придобива през 2021 г.,след положен държавен изпит във ВМА  – София.

Квалификации:

 • 16-ти Национален конгрес по хирургия с международно участие, Варна, 2018 г.
 • Масова травма и съвременни травма системи, МБАЛ Св. Анна Варна, 2019 г.;
 • Хирургия на хранопровода, СБАЛББ Св. София“, 2019 г.;
 • Торакална онкология, УСБАЛО София, 2019 г.;
 • 29-ти Международен конгрес по сърдечно-съдова и гръдна хирургия, София, 2019 г.;
 • Курс Breast Cancer Preceptorship Institute of Oncology, Slovenia, 2021 г.;
 • Курс хирургия на гърда-  Multidisciplinary Breast Team , Institute of Oncology , Ljubljana , Slovenia, 2022г.
 • Член на Български лекарски съюз.

Биография:  След своето дипломиране Д-р Моцов се присъединява към екипа на Отделение по гръдна хирургия на МБАЛ ,,Св. Анна- Варна‘‘ , където практикува и към настоящия момент.   Д-р Моцов владее английски език.