0700 17 340

info@novavarna.com

ул. Вяра 7

гр. Варна, кв. Възраждане

Последвайте ни

Гръдна хирургия

Клиника НОВА Варна  >  Специалисти  >  Гръдна хирургия

За Специалността Гръдна хирургия:

Гръдната хирургия обхваща познанието, техническите умения и преценка, необходими за адекватната диагностика и лечение на хирургичните болести на гръдния кош. Това включва, но без да се ограничава само до тях, болестите на гръдната стена, плеврата, белите дробове, трахеята и бронхите, медиастинума, диафрагмата и хранопровода.
Гръдната хирургия изисква задълбочени познания по анатомия, физиология, образна диагностика, органна функционална диагностика, полуинвазивни и инвазивни изследвания, предоперативна оценка, следоперативни грижи, интензивни грижи, травматология, онкология и трансплантология.

Лекарите специалисти по гръдна хирургия адекватно и умело подпомагат пациентите при решаването на проблеми в областта на гръдната патология, произлезли в хода на лечението на тези болести от специалисти в областта на вътрешната медицина, педиатрията, гастроентерологията, неврологията, онкологията, травматологията, трансплантологията и други. Гръдните хирурзи са специално квалифицирани в лечението на хирургичните усложнения при болести на гръдния кош и локализирените в него органи и системи.

Основната компетентност на гръдния хирург се изразява в пре-, интра- и постоперативните грижи при гръдно-хирургични болни. Това включва изследването на пациентите, вземане на решение относно индикацията за операция при всеки отделен случай, извършване на оперативната интервенция, както и адекватното му следоперативно наблюдение.

Специалисти по гръдна хирургия:

Доц Румен Филиповдоц. Румен Филипов

Доц. Румен Асенов Филипов завършва Медицинска Академия – София през 1980г. Придобива специалност по хирургия през 1987г, по военна хирургия през 1989 г и по гръдна хирургия през 1996 г. Специализирал е гръдна, торакоскопска и медиастиноскопска хирургия в Мюнхен, Кобленц, Улм, Берлин, Виена,и Москва.