0700 17340

info@novavarna.com

ул. Вяра 7

гр. Варна, кв. Възраждане

Последвайте ни

Кардиология

Клиника НОВА Варна  >  Специалисти  >  Кардиология

За Специалността

Кардиологичният кабинет на Медицински център НОВА – гр. Варна, разполага с отлични специалисти и качествена апаратура. В него се предлагат стандартните ЕКГ и Ехографски изследвания, както и консултации, и разчитане на документи.

Кардиолозите в КЛИНИКА НОВА осъществяват дългосрочна профилактика и ранно установяване на най-честите социално – значими сърдечни болести. В Медицинският Център се извършва диагностично – лечебна и профилактична дейност в областта на сърдечно – съдовите заболявания. Провеждат се и функционални изследвания на сърцето – ЕКГ, ехо кардиография, Велоергометрия, Холтер RR и др. Целта на нашите специалисти е постигането на най – добри клинични резултати и подобряване качеството на живот на пациентите.

Специалисти:

Д-р Наталия БабаликоваД-р Наталия Бабаликова

Д-р Наталия Бабаликова завършва Висшия Медицински университет гр. Плевен през 2009г.

Завършва своята специализация по кардиология в СБАЛК- гр. Варна  през 2017г.

Преминала успешно курс по Ехокардиография / УМБАЛ – „Св. Марина“ , гр. Варна / .

От 2009 г. работи в кардиологична клиника гр. Варна .

Услуги: Извършване на общ кардиологичен преглед.

Допълнителни: провеждане на ЕхоКг, работен тест с натоварване / ВЕТ / , ЕКГ и АН-Холтер /24ч./ .

Д-р Траян Ботев ЦветковД-р Траян Ботев Цветков

Д-р Траян Ботев Цветков специалист кардиология и интервенционална кардиология.

Завършил МУ – Варна “проф. П.Стоянов” 2004г. Работил в ЦСМП Варна и като личен лекар  до 2007г.

От 2007 – 2017г. УМБАЛ “Св.Марина” гр.Варна където придобива специалност по кардиология и интервенционална кардиология 2013г.

Провеждал е следдипломни квалификации в Royal college of physicians; Институт по хирургия “Вишневски” Москва; Институт пo експериментална медицина Прага, Болница “Св Анна” Бърно ,Чехия

Асистент към катедра Вътрешни болести – научен сектор Кардиология към МУ-Варна 2014 – 2017г.

От 2017 и към момента  работи в СБАЛК “Кардиолайф” гр. Варна.

Д-р Якуб Делиибрямов

Завършва МУ-“Параскев Стоянов“ гр. Варна 2012г. Работил в ЦСМП-Варна(2012г),Спешно приемно отделение на УМБАЛ“Канев“ гр. Русе(2014-2018г.), кардиологично отделение в МБАЛ Добрич(от 2018г.)

Провежда специализация по “Кардиология“  в практическа база СБАЛК “Кардиолайф“, гр. Варна (2014-2018).2019г. придобива специалност по “Кардиология“

Има интереси в областта на исхемичната болест на сърцето,сърдечната недостатъчност, аритмиите и спешните кардиологични състояния.Участвал е в значителен брой кардиологични конгреси и симпозиуми.

Медицински услуги: Физикален преглед, ЕКГ, Ехокардиография, холтер артериално налягане, холтер ЕКГ, Работен ЕКГ тест. В допълнение към стандартните ЕКГ и манипулации, Вие можете да получите консултация от нашите специалисти по предоставени от Вас документи. Моля, свържете се с регистратура за повече информация.

Д-р Пламен ХристозовД-р Пламен Христозов

Доктор Пламен Христозов завършва Висш медицински институт

гр. Пловдив през 1998 г.

От 2012 г. до момента работи в СБАЛ по кардиология гр. Варна.

Завършва своята специализация по кардиология през 2019 г.

Има интереси в областта на исхемичната болест на сърцето,

сърдечната недостатъчност и спешните кардиологични състояния.

д-р Стоянова д-р София Стоянова

Д-р София Стоянова завършва Медицински Университет “Проф. П. Стоянов”  през 2006 година.

Работила е в ПСО на УМБАЛ “Св. Марина “ гр. Варна 2009г. Същата година започва работа в I-ва Кардиологична клиника – Интензивно Кардиологично Отделение на същата болница, където провежда и своята специализация.

2014 г. е участвала в европейски летен курс по хипертония организиран от европейското дружество по кардиология (Europen Hypertension Summer School).

Придобива специалност по кардиология 2019г.

Има придобит  сертификат за Ехокардиография – фундаментално ниво през 2019г.

Участвала е в международни конференции и конгреси, както и в курсови обучения за експертно ниво по ехокардиография.

Д-р Анита Мирчева

Д-р Анита Мирчева е специалист кардиолог с над 10 години опит и професионални интереси в областта на неинвазивната диагностика , превенция и лечение на сърдечно- съдови заболявания. В ежедневната клинична практика извършва диагностика и лечение на кардиологични заболявания – артериална хипертония, исхемична болест на сърцето, клапни сърдечни пороци, ритъмни и проводни нарушения, сърдечна недостатъчност , спешни кардиологични състояния , провежда и разчита функционални изследвания-електрокардиография ( ЕКГ) , Ехокардиография , 24ч холтер -мониториране на сърдечния ритъм и артериално налягане , стрест тест- Велоергометрия и Тредмил.

Образование: Завършва Медицински университет гр.Плевен през 2010 г. Работила е в Дойче Клиник – гр.София , в спешно приемно отделение , от 2013 г. работи в специализирана кардиологична болница , провежда специализация към СБАЛК гр. Варна , придобива специалност в МУ – „Параскев Стоянов“ гр.Варна.
Квалификации:
Ехокардиография- фундаментално ниво Член на Дружество на кардиолозите в България, Асоциацията по сърдечно-съдова образна диагностика , Европейско кардиологично дружество Участие в национални и международни конгреси и семинари, притежава сертификати за участие в курс по коронарна физиология и физиология на некоронарните съдове, семинар на тема „сърдечна амилоидоза „ , провеждала е практическо обучение в Hospital Clinico Universitario de Valladolid- Испания.

Владее руски, английски и испански език .