0700 17 340

info@novavarna.com

ул. Вяра 7

гр. Варна, кв. Възраждане

Последвайте ни

Кардиология

Клиника НОВА Варна  >  Специалисти  >  Кардиология

За Специалността

Кардиологичният кабинет на Медицински център НОВА – гр. Варна, разполага с отлични специалисти и качествена апаратура. В него се предлагат стандартните ЕКГ и Ехографски изследвания, както и консултации, и разчитане на документи.

Кардиолозите в КЛИНИКА НОВА осъществяват дългосрочна профилактика и ранно установяване на най-честите социално – значими сърдечни болести. В Медицинският Център се извършва диагностично – лечебна и профилактична дейност в областта на сърдечно – съдовите заболявания. Провеждат се и функционални изследвания на сърцето – ЕКГ, ехо кардиография, Велоергометрия, Холтер RR и др. Целта на нашите специалисти е постигането на най – добри клинични резултати и подобряване качеството на живот на пациентите.

Специалисти:

Д-р Мима ВеликоваД-р Мими Великова

Д-р Великова завършва Висшият Медицински Университет в гр. Варна през 1985 г. Специалност по Вътрешни болести получава през 1993 г., а специалност Кардиология защитава през 1996 г.

Д-р Великова има опит, както в болничната, така и в доболничната медицинска помощ в страната и чужбина.

 

 

 

Д-р Наталия БабаликоваД-р Наталия Бабаликова

Д-р Наталия Бабаликова завършва Висшия Медицински университет гр. Плевен през 2009г.

Завършва своята специализация по кардиология в СБАЛК- гр. Варна  през 2017г.

Преминала успешно курс по Ехокардиография / УМБАЛ – „Св. Марина“ , гр. Варна / .

 

От 2009 г. работи в кардиологична клиника гр. Варна .

Услуги: Извършване на общ кардиологичен преглед.

Допълнителни: провеждане на ЕхоКг, работен тест с натоварване / ВЕТ / , ЕКГ и АН-Холтер /24ч./ .

Д-р Траян Ботев ЦветковД-р Траян Ботев Цветков

Д-р Траян Ботев Цветков специалист кардиология и интервенционална кардиология.

 

 

Завършил МУ – Варна “проф. П.Стоянов” 2004г. Работил в ЦСМП Варна и като личен лекар  до 2007г.

От 2007 – 2017г. УМБАЛ “Св.Марина” гр.Варна където придобива специалност по кардиология и интервенционална кардиология 2013г.

Провеждал е следдипломни квалификации в Royal college of physicians; Институт по хирургия “Вишневски” Москва; Институт пo експериментална медицина Прага,

Болница “Св Анна” Бърно ,Чехия

Асистент към катедра Вътрешни болести – научен сектор Кардиология към МУ-Варна 2014 – 2017г.

От 2017 и към момента  работи в СБАЛК “Кардиолайф” гр. Варна.

 

Д-р Якуб Делиибрямов

Завършва МУ-“Параскев Стоянов“ гр. Варна 2012г. Работил в ЦСМП-Варна(2012г),Спешно приемно отделение на УМБАЛ“Канев“ гр. Русе(2014-2018г.), кардиологично отделение в МБАЛ Добрич(от 2018г.)

Провежда специализация по “Кардиология“  в практическа база СБАЛК “Кардиолайф“, гр. Варна (2014-2018).2019г. придобива специалност по “Кардиология“

Има интереси в областта на исхемичната болест на сърцето,сърдечната недостатъчност, аритмиите и спешните кардиологични състояния.Участвал е в значителен брой кардиологични конгреси и симпозиуми.

Медицински услуги: Физикален преглед,ЕКГ, Ехокардиография,холтер артериално налягане, холтер ЕКГ, Работен ЕКГ тест

В допълнение към стандартните ЕКГ и манипулации, Вие можете да получите консултация от нашите специалисти по предоставени от Вас документи. Моля, свържете се с регистратура за повече информация.