088 234 8436

info@novavarna.com

ул. Вяра 7

гр. Варна, кв. Възраждане

Последвайте ни

Нефрология – нефролог

Клиника НОВА Варна  >  Специалисти  >  Нефрология – нефролог

За Специалността Нефрология – Нефролог

Специалистите – нефролози в КЛИНИКА НОВА извършват диагностика и лечение на бъбречните заболявания, и техните многобройни усложнения – високо кръвно налягане, остеопороза, анемия, и др. Те се стремят да прилагат най – съвременни и доказани методи на изследване, и лечение. Особено внимание се отделя на предпазването от или ранното откриване на съпътстващи усложнения на бъбречните заболявания при новородени, деца и възрастни.

Нашите лекари работят в тясно сътрудничество с другите специалисти от клиниката за подобряване качеството на живот на пациентите, страдащи от хронични, бъбречни увреждания. Доказано е, че хроничните бъбречни заболявания са рисков фактор за развитието и прогресирането на сърдечно – съдови заболявания.

Доц. Светла СтайковаПрофесор Светла Стайкова – нефролог 

Професор Светла Стайкова завършва висше образование в Медицински университет гр.Варна. Тя е специалист по вътрешни болести и нефрология от 1995 г. През 2000 г  защитава докторантура, а от 2015 г е доцент по нефрология към МУ – гр.Варна. Притежава сертификат за ултразвукова съдова диагностика, ехография и конвенционална ехография на корем.

Акцент в дейността е пациенти с хронични бъбречни заболявания в преддиализен и диализен стадий, инфекции на пикочните пътища (уроинфекции ), психонефрология и подготовка на пациенти за бъбречна трансплантация.

Д-р Бисерка Петкова нефрологД-р Бисерка Петкова

Д-р Бисерка Петкова е специалист  вътрешни болести и нефрология

Д-р Бисерка Петкова е завършила медицина в МУ -гр.Варна, има признати специалности по вътрешни и бъбречни болести. Работи във Вътрешно отделение на МБАЛ “ Св.Анна “ – гр.Варна – от основаването му (сега Клиника по Вътрешни болести). Посещавала много курсове за следдипломна квалификация в София. От м.07.2018 г. Д-р Бисерка Петкова работи в МЦ „Клиника Нова“, като специалист по Вътрешни болести и Нефрология .