0700 17340

info@novavarna.com

ул. Вяра 7

гр. Варна, кв. Възраждане

Последвайте ни

Психиатрия

Клиника НОВА Варна  >  Специалисти  >  Психиатрия

За Специалността Психиатрия и психотерапия

Психиатричната дейност в КЛИНИКА НОВА – гр. Варна е насочена към оценка, диагностика и лечение на психичните заболявания. Основно внимание се отделя на индивидуалния подход към пациента и оптимизиране на неговата семейно – битова, и социална среда. При нас се извършва извън болнично наблюдение и лечение на остри, и хронични психични заболявания при възрастни: афективни разстройства, шизофрения, депресии, тревожни състояния, и т.н., както и при деца и юноши като разстройства от аутистичния спектър, хиперактивност, анорексия и други хранителни разстройства и т.н. Нашите лекари и психолози провеждат фамилна психотерапия, както и психотерапия на индивидуална или групова база, с цел повишаване на възможностите на личността да се справя с редица нетипични психотравми. Извършва се и психологическо тестване за Болест на Алцхаймер, и други деменции.

Специалисти по психиатрия и психотерапия:

Д-р Николай Неделчев
Д-р Николай Неделчев

Д-р Николай Неделчев Неделчев придобива висше медицинско образование в МУ Варна през 2001 г. Два месеца след последния държавен изпит започва работа като лекар ординатор и по-късно специализант по психиатрия в държавната психиатрична болница с. Царев брод, една от най-големите психиатрични болници в България. 2007 година, прехвърля специализацията си във психиатрична клиника Варна, част от университетска болница св. Марина, където специализира и работи с прекъсване до 11.2013 г.

Придобита специалност по обща психиатрия 23.05.2013 г.

Има публикация на тема „Орторексия“ отпечатана във „Българско списание за психиатрия” бр. 1 от 2016 г.

Имам положени модули по когнитивно-поведенческа психотерапия

От май 2015 г. до декември 2016 г. специализира детска психиатрия във детско-юношески център по психично здраве към Център за психично здраве Русе

Придобита втора специалност по „детска психиатрия” на 17.12.2017 г.

По настоящем работи с възрастни, деца и юноши страдащи с различни психични страдания в „Клиника Нова” Варна.