0700 17 340

info@novavarna.com

ул. Вяра 7

гр. Варна, кв. Възраждане

Последвайте ни

Психиатрия

Клиника НОВА Варна  >  Специалисти  >  Психиатрия

За Специалността Психиатрия и психотерапия

Психиатричната дейност в КЛИНИКА НОВА – гр. Варна е насочена към оценка, диагностика и лечение на психичните заболявания. Основно внимание се отделя на индивидуалния подход към пациента и оптимизиране на неговата семейно – битова, и социална среда. При нас се извършва извън болнично наблюдение и лечение на остри, и хронични психични заболявания – афективни разстройства, анорексия, и други заболявания на храненето, личностни разстройства, тревожни, страхови състояния, и др. Нашите лекари провеждат фамилни психотерапии, както и психотерапия на индивидуална или групова база, с цел повишаване на възможностите на личността да се справя с редица нетипични психотравми. Извършва се и психологическо тестване за Болест на Алцхаймер, и други деменции.

Специалисти по психиатрия и психотерапия:

Д-р Николай НеделчевД-р Николай Неделчев

Д-р Николай Неделчев Неделчев придобива висше медицинско образование във МУ Варна през 2001 г. Два месеца след последния държавен изпит, от любов към психиатрията започва работа във ДПБ с. Царев брод, като лекар ординатор и по-късно специализант по психиатрия. 2007 година, прехвърлих специализацията си във психиатрична клиника Варна, част от университетска болница св. Марина, където специализира и работи с прекъсване до 11.2013 г.

Придобита специалност по психиатрия 23.05.2013 г. Има публикация на тема „Орторексия“. Интереси в областа на биологичната психиатрия, тревожните р-ва, афективни р-ва., шизофрения.