0700 17 340

info@novavarna.com

ул. Вяра 7

гр. Варна, кв. Възраждане

Последвайте ни

Психология и консултиране

Клиника НОВА Варна  >  Специалисти  >  Психология и консултиране

За специалността Психология и психологично консултиране във Варна

Психологичното консултиране се очертава, като бързо налагащ се модел на „малката психотерапия”, който отговаря на потребностите и нуждите от психологическа помощ, на хора и групи, без да имат тежки, психиатрични проблеми, и отклонения.

В съвременният свят психологичното подпомагане и консултиране са възприемани, като част от медицината. Все повече проучвания показват ефективността на подхода, като подпомагащ лечебният и възстановителен процес, и даващ възможност за преодоляване на травматични, емоционални и поведенчески нарушения, които за съжаление са неизбежни, когато става въпрос за загуба на здравето.

Психологичното консултиране не само помага в борбата с болестта, но едновременно с това дава шанс и възможности за личностно съзряване, преосмисляне на живота, и целите, обогатяване, и формиране на медицински, и психологични знания, които целят позитивна промяна в преживяванията, и поведението на индивида, както и ползотворно въздействие върху психичното, и физиологичното функциониране.

Психолозитев Клиника Нова – гр. Варнасе занимават с образованието и личностното развитие на индивида. Проблеми на психично съзряване и годността за учене. Проблеми на адаптацията и комуникативните умения.

Детско – юношеско консултиране, което включва:

  • Проблеми в детското развитие
  • Социална самотност – изолираност, въздържание от инициативност
  • Различни видове зависимост, като компютърна, телевизионна и др.
  • Проблеми свързани с усвояване на учебните знания, разсеяност и др.

Особено внимание се отделя на периода на развитие в тийнейджърските години, който обуславя прехода от детството към „света на възрастните”. Това е времето, когато оформящата се личност е „атакувана” от вътрешната среда /хормоните/ и външната /социума/. Младият човек буквално е принуден да се „сражава” на няколко фронта по едно и също време. Подпомагането и въвеждането, което психологътдава е изключително полезно, както за тийнейджъра, така и за родителите , като целта е изграждане на толерантна връзка, при която всяка от страните да се чувства удовлетворена, реализирана и пълноценна.

Ползата за младият човек е по-добро разбиране на собствената личност, света и другите. Пълноценно функциониране, както и способност за взимане на информирани решения, извършване на подходящи действия, ориентирани към успех, и много други.


Специалист психолог Варна – клиника Нова:

Катерина ТърлаковаКатерина Турлакова

Катерина Турлакова завършва през 2003 г, като бакалавър по философия – ВТУ „Св. Св. Кирил и Методий“, гр. Велико Търново, след което продължава образованието си като магистър по психология в същия университет до 2006 г.

Професионалните интереси, проучвания и компетентности на г-жа Турлакова са свързани с изучаване на психиката и физиологията на човека. Формирането, развитието и измененията на психичните феномени, от сензомоторните до съзнателните процеси, както и техните доминиращи прояви у различните личности. Изследванията и професионалният и опит във философските и психологически науки са ориентирани към:

  • изследване и разбиране на съществуващото, реалността и битието
  • произхода, обхвата и особеностите на познанието
  • личността и индивидуалните различия
  • психичната функционалност базирана на неврологията
  • когнитивните способности и процеси на човешкото съзнание и проблемите, свързани с паметта, мисленето, вниманието, усещанията, възприятията, въображението, езика, способностите за вземане на решения, чувствата и волята, характера и темперамента.

Има богат професионален опит с деца с нарушения в развитието (аутизъм, хиперактивност, ментални проблеми, тревожни разстройства свързани с езикови нарушения, проблеми с ученето и др.), девиантно поведение и емоционално-поведенчески разстройства.

По настоящем работи и с възрастни в областите на тревожни и депресивни разстройства, проблеми свързани със себевъзприемането и себепознанието, когнитивни нарушения вследствие на травми и различни физиологични изменения, психосоматика и болести.

Психолог Йордан Йорданов Йордан Йорданов

Йордан Йорданов завършва бакалавърска степен на образование през 2013г. във Варненски Свободен Университет „Черноризец Храбър”. Продължава образованието си в същият университет с магистърска степен по програма „Психология и психопатология на развитието”. Преминал е 6 месечна активна практика в Психиатрична клиника към МБАЛ”Света Марина” гр.Варна.

Има 6 годишен професионален опит с деца и юноши с девиантно поведение, емоционално поведенчески разстройства, деца с нарушения в развитието и когнитивни дефицити.

Към момента работи и с възрастни хора с тревожни разстройства (депресия, панически атаки, фобии) и зависимости.