0700 17 340

info@novavarna.com

ул. Вяра 7

гр. Варна, кв. Възраждане

Последвайте ни

Психология и консултиране

Клиника НОВА Варна  >  Специалисти  >  Психология и консултиране

За специалността Психология и психологично консултиране във Варна

Психологичното консултиране се очертава, като бързо налагащ се модел на „малката психотерапия”, който отговаря на потребностите и нуждите от психологическа помощ, на хора и групи, без да имат тежки, психиатрични проблеми, и отклонения.

В съвременният свят психологичното подпомагане и консултиране са възприемани, като част от медицината. Все повече проучвания показват ефективността на подхода, като подпомагащ лечебният и възстановителен процес, и даващ възможност за преодоляване на травматични, емоционални и поведенчески нарушения, които за съжаление са неизбежни, когато става въпрос за загуба на здравето.

Психологичното консултиране не само помага в борбата с болестта, но едновременно с това дава шанс и възможности за личностно съзряване, преосмисляне на живота, и целите, обогатяване, и формиране на медицински, и психологични знания, които целят позитивна промяна в преживяванията, и поведението на индивида, както и ползотворно въздействие върху психичното, и физиологичното функциониране.

Психолозитев Клиника Нова – гр. Варнасе занимават с образованието и личностното развитие на индивида. Проблеми на психично съзряване и годността за учене. Проблеми на адаптацията и комуникативните умения.

Детско – юношеско консултиране, което включва:

  • Проблеми в детското развитие
  • Социална самотност – изолираност, въздържание от инициативност
  • Различни видове зависимост, като компютърна, телевизионна и др.
  • Проблеми свързани с усвояване на учебните знания, разсеяност и др.

Особено внимание се отделя на периода на развитие в тийнейджърските години, който обуславя прехода от детството към „света на възрастните”. Това е времето, когато оформящата се личност е „атакувана” от вътрешната среда /хормоните/ и външната /социума/. Младият човек буквално е принуден да се „сражава” на няколко фронта по едно и също време. Подпомагането и въвеждането, което психологътдава е изключително полезно, както за тийнейджъра, така и за родителите , като целта е изграждане на толерантна връзка, при която всяка от страните да се чувства удовлетворена, реализирана и пълноценна.

Ползата за младият човек е по-добро разбиране на собствената личност, света и другите. Пълноценно функциониране, както и способност за взимане на информирани решения, извършване на подходящи действия, ориентирани към успех, и много други.


Специалист психолог Варна – клиника Нова:

Виолета Иванова

специалист Консултативна и Клинична психология, Арт терапия.
Завършила Мед.колеж-Варна;Бакалавър и магистър психолог във  ВТУ“Св.Св.К. и Методий“-В.Търново; Клинична и консултативна психология в СУ“Св.Кл.Охридски“. Курсове по Арт терапия-Проф.Никитин- Москва.

Трудов стаж и опит над 15 години.

Специалист по проблемите в детско-юношеската възраст. Стрес, тревожно-депресивни състояния, паник атаки; изготвяне на психо профил и разрешаване на житейски проблеми; психологично изследване за явяване пред ТЕЛК; Провеждане на антистресови програми –  индивидуални и групови; Възстановяване на психичното равновесие на онкоболни и хора след продължително боледуване и оперативни интервенции.