0700 17340

info@novavarna.com

ул. Вяра 7

гр. Варна, кв. Възраждане

Последвайте ни

Пулмология

Клиника НОВА Варна  >  Специалисти  >  Пулмология

Специалността Пулмология

Пневмология и фтизиатрия е специалност, която се занимава с лечение и профилактика на заболяванията на дихателната система, в частност белите дробове. Най-честите заболявания са хроничен бронхит, хроничен обструктивен бронхит, бронхиална астма, белодробен емфизем, пневмонии с всичките им разновидности, плеврити /вирусни, туберколозни и др./, белодробна и извънбелодробна туберколоза, саркоидоза, доброкачествени и злокачествени заболявания на дихателната система.

Специалистите по белодробни болести в КЛИНИКА НОВА осъществяват експертна диагноза и лечение на заболяванията на белите дробове. Те успешно работят в екип с другите специалисти от клиниката, с цел постигане на най–добри резултати в диагностиката и лечението на белодробните болести.

Какво е пневмология?

Една не малка част от хората в обществото не са достатъчно компетентни на темата и поради тази същата причина те трудно биха отговорили на въпроса: „Какво точно изучава тази наука?”. Най-общо казано, тя е наука за белите дробове и дихателните пътища. Тя се състои от: гръклян, гърло, дихателни тръби и бели дробове. На свой ред трахеята се разделя на два основни бронха, които спомагат за достигане на въздух до белите дробове, които водят до абсорбирането на кислорода в кръвта.

Кое е по-правилно да се използва пневмолог или пулмолог?

Някой хора си задават въпроса кое всъщност е по-правилно да се използва – пневмолог или пулмолог. За да бъдем максимално полезни на онази част от аудиторията, които непрестанно са в лутане за откриването на точното наименование, то ние ще отговорим, че пневмолог и пулмолог са лекари от една и съща специалност. Каквото и да използвате, то бъдете сигурни, че няма да останете неразбрани в съответното медицинско заведение, което посещавате.

И пневмолога, и пулмолога се грижат за дихателните пътища. Ако страдате от такъв тип здравословен проблем, то най-рентабилно е да постъпите разумно, като се доверите на истински професионалист в областта. Той не само ще следи вашето състояние, но и ще направи всичко възможно, за да ви излекува бързо и безболезнено. Белите дробове са съществено важна част от тялото на човек. Те са онези органи, без присъствието на които на човешкото тяло ще му е невъзможно да функционира правилно и безпроблемно. Погрижете се за здравето си, като се доверите на най-прочутите специалисти в областта.


Пулмология:

Д-р Валентина ДимитроваДоц. д-р Валентина Димитрова

Доц. д-р Валентина Димитрова завършва II-ра Математическа гимназия – Варна и Медицински университет – Варна през 1995г.

Работи в Спешна помощ – Шумен и Варна, а от 2000г. в Клиниката по пневмология и фтизиатрия към МБАЛ „Св. Марина “ – Варна.

Има признати 2 специалности – по вътрешни болести през 2002г. и пневмология и фтизиатрия през 2006г.

Има интереси към ендоскопската дейност в пневмологията и от 2010г. има сертификат за ВСД „Бронхология“.

От 2011г. е избрана за асистент към УС

по белодробни болести и алергология.

Доц.Красимира Ненова,д.м.

Завършва висше образование-магистър по медицина в МУ Варна през 1978г.През 1984г. придобива специалност по вътрешни болести,а през 1987 по пневмология и фтизиатрия.

Защитава дисертация за придобиване на образователна  и научна степен “доктор”през 1990г.Хабилитирана като “доцент”през 2002г.

От 2011 до 2021година е началник на клиниката по Вътрешни болести в УМБАЛ”Света Марина”-Варна.

Притежател е на почетна диплома -един от най-добрите лекари на които българите вярват.        

Професионалните й интереси са насочени към профилактиката и лечението на заболяванията на дихателната система:остри респираторни заболявания,ХОББ,Бронхиална астма,пневмонии,дихателна недостатъчност. Автор е на 95 публикации от областта на вътрешната медицина.Учатвала е в редица клинични проучвания.