0700 17340

info@novavarna.com

ул. Вяра 7

гр. Варна, кв. Възраждане

Последвайте ни

Урология

За специалността Урология

Урологията е комплексна медицинска специалност с хирургична насоченост, която изучава заболяванията на пикочно-половата система при мъжете и жените, като осъществява, и разработва методи за диагностиката, лечението и профилактиката им.

За разлика от другите клинични дисциплини, уролозите извършват специализирана диагностично – лечебна дейност във всички етапи от живота – от раждането до напредналата възраст . Поради това те имат близки клинични връзки със специалности като педиатрия, вътрешни болести, хирургия, гинекология, гериатрия и онкология и третират редица интердисциплинарни клинични проблеми.


Специалисти уролози:

Д-р Станимир Станимиров Д-р Станимир Станимиров

Д-р Станимир Станимиров завършва висше образование през 2013 г., в Медицински университет гр. Варна и започва работа в МБАЛ „Света Анна“ към клиниката по урология.Специалност „Урология” придобива през 2019 г.,

след успешно полагане на изпит.

Д-р Станимиров има интереси в мини инвазивната (ендоскопска) и лапароскопска хирургия, както и онкоурологията.

Завършил курсове по лапароскопска хирургия в страната и чужбина.

Курсове по PCNL и интракорпорална литотрипсия (лазерно разбиване на камъни ).

Има опит в хирургията на простата и онкохирургията. Завършва курсове за работа с йонизиращи лъчения и ехография. Участва в български и международни конгреси.

Д-р Любослава Иванова

Д-р Любослава Иванова е специалист уролог във Варна с над 9 години опит.

Извършва урофлоуметрия, диагностика и лечение на урологични заболявания.

Образование

Завършва Медицински университет Варна през 2012 г. Своята специалност Урология придобива през 2020 г. в МБАЛ Св. Анна Варна.

  • Обучение за работа с Er:YAG и Nd:YAG лазер за лечение на стрес инконтиненция, пролапс, генитален менопаузален синдром, вулвовагинална атрофия и естетика;
  • Член на Български лекарски съюз;
  • Участие в редица урологични форуми в страната и чужбина.

Квалификации

Урофлоуметрията е неинвазивен метод за оценка на уринарния поток. Показва количеството отделена урина за единица време, скоростта и времето на уриниране. Съчетана с ехография на пикочния мехур преди и след изследването, тя е изключително полезна за оценка на функцията на долните пикочни пътища. Урофлоуметърът е специална фуния с датчик, който засича акта на уриниране и го изобразява в графика. Изследването е абсолютно безболезнено и безопасно. От пациента се изисква да е с добре напълнен мехур. Желателно е да не е уринирал поне 2-4 часа преди изследването.

Биография

Част от образованието на д-р Иванова преминава в реномирана клиника по урология в град Бари, Италия. След дипломирането си практикува в Медицински център за репродуктивна медицина Радост, Варна. Към момента работи в новооткрит медицински център, където се занимава с лазерно лечение на стрес инконтиненция (неволно изпускане на урина при леки физически усилия), влагалищен пролапс, атрофия и сухота на лигавицата и др. Работи и в МБАЛ Св. Анна и е част от екипите специалисти на МЦ Медикал Лайф и МЦ Клиника Нова във Варна. Владее английски и италиански език.

Д-р  Павел Ивелинов Абушев

Д-р  Павел Ивелинов Абушев завършва Медицински университет „Проф. Д-р Параскев Стоянов“ – Варна през 2016 г. От 2016 г. работи като ординатор към Клиника по Урология, МБАЛ „Св. Марина“, гр. Варна, а от 2017 г. е назначен като асистент към Медицински университет- Варна. През 2022г. успешно полага изпит за специалност по „Урология“. През 2023г. защитава дисертационния труд на тема „Роля на мултипараметрична ядрено-магнитна  резонансна/ ултразвуково насочена трансректална фюжън биопсия за диагностика на простатен карцином“. От 2024г. е главен асистент в Катедра по урология на МУ Варна и лекар в Клиника по Урология на МБАЛ „Света Анна-Варна“.

Допълнителни стажове и квалификации:

-Стаж по магнитно-резонансна / ултразвуково насочена трансректална фюжън биопсия в Hôpital Delta, гр. Брюксел

-Стаж по Supine Percutaneous Nephrolithotomy в Royal Free Hospital, гр. Лондон

-Многобройни курсове за лечение на бъбречно-каменна болест в страната

Основни приложни и научни интереси:

Ендоурология и минимално инвазивна хирургия при лечение на бъбречно-каменна болест

Диагностика и лечение на простатен карцином и други онкологични заболявания

Лапароскопска хирургия в урологията