0700 17 340

info@novavarna.com

ул. Вяра 7

гр. Варна, кв. Възраждане

Последвайте ни

Урология

За специалността Урология

Урологията е комплексна медицинска специалност с хирургична насоченост, която изучава заболяванията на пикочно-половата система при мъжете и жените, като осъществява, и разработва методи за диагностиката, лечението и профилактиката им.

За разлика от другите клинични дисциплини, уролозите извършват специализирана диагностично – лечебна дейност във всички етапи от живота – от раждането до напредналата възраст . Поради това те имат близки клинични връзки със специалности като педиатрия, вътрешни болести, хирургия, гинекология, гериатрия и онкология и третират редица интердисциплинарни клинични проблеми.


Специалисти уролози:

Д-р Станимир Станимиров Д-р Станимир Станимиров

Д-р Станимир Станимиров завършва висше образование през 2013 г., в Медицински университет гр. Варна и започва работа в МБАЛ „Света Анна“ към клиниката по урология.Специалност „Урология” придобива през 2019 г., след успешно полагане на изпит. Д-р Станимиров има интереси в мини инвазивната (ендоскопска) и лапароскопска хирургия, както и онкоурологията. Завършил курсове по лапароскопска хирургия в страната и чужбина. Курсове по PCNL и интракорпорална литотрипсия (лазерно разбиване на камъни ). Има опит в хирургията на простата и онкохирургията. Завършва курсове за работа с йонизиращи лъчения и ехография. Участва в български и международни конгреси.