0700 17340

info@novavarna.com

ул. Вяра 7

гр. Варна, кв. Възраждане

Последвайте ни

Уши, нос, гърло

Клиника НОВА Варна  >  Специалисти  >  Уши, нос, гърло

За Специалността Уши, нос, гърло

Кабинетът УНГв Медицински център НОВА – гр. Варнапредлага манипулации за деца и възрастни. Специалистите по Ушни, носни и гърлени болести извършват компетентна оценка, диагностика, и лечение на органите на главата, шията, и по – специално лицето, носа, синусите, гърлото, и гълтачния апарат, ларинкса, ушите, и органите в основата на черепа. Лекарите по УНГ се занимават с проблемите на слуха, обонянието, гълтането, говора, лицевата мускулатура и равновесието, причинени от заболяване, нараняване или наследствени дефекти.

Специалисти по УНГ

Д-р Георги ГеронтиевД-р Георги Геронтиев

Завършва висше образование в Медицински университет Варна. Той е специалист уши, нос, гърло и хомеопатия. Има стаж в УНГ отделение в окръжна болница Шумен, а в Клиника НОВА работи от 2012 г.
Д-р Геронтиев има курсове за специализация за оперативна техника в областта на ушите, носът и гърлото, алергология, тимпанометрия.

Д-р Велин Велчев Д-р Велин Велчев

Завършва медицинското си образование в МУ – Варна, през 1995 г. Специализацията си по УНГ болести провежда в Клиниката по УНГ на Военномедицинска академия, гр. София.
Д-р Велчев е специалист по УНГ от 2008 г., като притежава сертификати за проведено обучение по аудиология, слухови евокирани потенциали, диагностика и лечение на сънна апнея и хъркане.

Д-р Луай Канхуш Д-р Луай Канхуш

Д-р Луай Канхуш завършва обща медицина през 1995 г. в гр.Плевен.През 2000 г. придобива специалност УНГ във ВМУ гр.Плевен, до 2002 работи в МБАЛ гр.Ловеч.

От 2002 до 2008 г. развива индивидуална частна практика в гр. Плевен.От 2008 г. до 2016 г. работи в МБАЛ АВС Медика гр.Плевен.

До момента работи в МБАЛ Св.Ана гр. Варна и МЦ Клиника Нова.

Извършва всички видове оперативни и неоперативни лечения в областта на УНГ.

Извършва диагностика и лечение на сънна апнея и хъркане.

Д-р Петя Генова
Завършва висше образование в МУ Варна. Специализира Оториноларингология и хирургия на главата и шията в Hadassah University Hospital, Jerusalem, Israel. В периода 2006 г. до 2012 г. работи като УНГ-специалист в МБАЛ „Света Анна – Варна” АД. От 2012 г. до този момент работи като специалист и преподавател в клиниката по УНГ на УМБАЛ „Света Марина” ЕОД – Варна. От 2011 г. преподава като асистент по УНГ болести в МУ Варна към Катедра „Неврохирургия и УНГ болести”, а от 2018 г. след защита на дисертационен труд на тема „Хирургичен подход при нарушения на дишането по време на сън в педиатричната популация” е главен асистент в същата Катедра. Има завършени множество следдипломни курсове и индивидуални форми на продължаващо обучение. Професионални интереси в областта на ранната диагноза на злокачествени процеси, сънна апнея при деца и възрастни, остри и хронични заболявания на ушите, фониатрия.