0700 17340

info@novavarna.com

ул. Вяра 7

гр. Варна, кв. Възраждане

Последвайте ни

Вътрешни болести

Клиника НОВА Варна  >  Специалисти  >  Вътрешни болести

За Специалността Вътрешни болести

Вътрешните болести са основният и най – обширен дял в клиничната медицина, който изучава заболяванията на вътрешните органи, и системи, причината за тяхното възникване, развитие, и проявяване, диагностицирането, и успешното им лекуване. Обхваща заболявания на белите дробове, сърцето, стомашно – чревния тракт, пикочно – половата система и ревматичните заболявания.

Специалисти по вътрешни болести:

Д-р Бисерка Петкова

Д-р Бисерка Петкова

Д-р Бисерка Петкова е специалист  вътрешни болести и нефрология

Д-р Бисерка Петкова е завършила медицина в МУ -гр.Варна,

има признати специалности по вътрешни и бъбречни болести.

Работи във Вътрешно отделение на МБАЛ “ Св.Анна “ – гр.Варна – от основаването му (сега Клиника по Вътрешни болести).

Посещавала много курсове за следдипломна квалификация в София.

От м.07.2018 г. Д-р Бисерка Петкова работи в МЦ „Клиника Нова“ като специалист по Вътрешни болести и Нефрология.

Доц.Красимира Ненова,д.м.

Завършва висше образование-магистър по медицина в МУ Варна през 1978г.През 1984г. придобива специалност по вътрешни болести,а през 1987 по пневмология и фтизиатрия.

Защитава дисертация за придобиване на образователна  и научна степен “доктор”през 1990г.Хабилитирана като “доцент”през 2002г.

От 2011 до 2021година е началник на клиниката по Вътрешни болести в УМБАЛ”Света Марина”-Варна.

Притежател е на почетна диплома -един от най-добрите лекари на които българите вярват.       

Професионалните й интереси са насочени към профилактиката и лечението на заболяванията на дихателната система:остри респираторни заболявания,ХОББ,Бронхиална астма,пневмонии,дихателна недостатъчност. Автор е на 95 публикации от областта на вътрешната медицина.Учатвала е в редица клинични проучвания.