0700 17340

info@novavarna.com

ул. Вяра 7

гр. Варна, кв. Възраждане

Последвайте ни

Трудова медицина

Клиника НОВА Варна  >  Uncategorized   >  Трудова медицина
Трудова медицина

Уважаеми Работодатели,

Медицински център – КЛИНИКА НОВА Ви предлага възможност за сключване на Договори за провеждане на задължителни и периодични медицински прегледи на Вашите служители съгласно изпълнение на Закона за здравословни и безопасни условия на труд (ДВ бр.124/97год.), Наредба № 3 на МЗ (ДВ бр.14/2008) и Наредба № 3 на МЗ (ДВ бр.16/1987, доп. и изм. ДВ бр.78/2005). Разполагаме с модерно оборудвани кабинети, съвременна апаратура и висококвалифицирани специалисти. Създадена е добра организация за координиране и провеждане на медицински прегледи и изследвания. Медицинските дейности могат да включват:

1. Профилактичен преглед от лекар-специалист Обстоен преглед от специалисти по вътрешни болести, офталмолог за работещите с видеодисплей, Оториноларинголог за работещи с висока степен на шум, невролог, дерматолог и други специалисти в съответствие с изискванията на нормативната уредба.

2. Профилактичен преглед със специализирана апаратура (инструментални изследвания)

3. Клинично – лабораторни изследвания: Кръвни картини, Биохимия, Хормони, Туморни маркери, Урина, Микробиология, Паразитология, Вирусология, Кръвни групи, Цитонамазки

На всеки служител (работник) се издава и попълва индивидуална „Карта за извършен профилактичен медицински преглед”. За да постигнем максимално удобство на клиентите си прегледите и изследванията могат да бъдат извършени, както на територията на Медицински център – КЛИНИКА НОВА, така и на територията на Вашето предприятие/офис по предварително изготвен от Координатор график. Предлагаме гъвкава ценова политика при сключване на договори за профилактични прегледи. Нашите лоялни клиенти ползват преференциални цени.

Отдел „Маркетинг, продажби и реклама“

Телефон: 052 / 507 679

Email: marketing@novavarna.com

Share