0700 17340

info@novavarna.com

ул. Вяра 7

гр. Варна, кв. Възраждане

Последвайте ни

Течностно базирана цитонамазка

Клиника НОВА Варна  >  Uncategorized   >  Течностно базирана цитонамазка

Цитонамазка

Течностно базирана цитонамазка
Вдъхновени от Организацията на обединените нации /ООН/ „Цели на хилядолетието” българската здравна администрация пое ангажимент до 2015 година да сведе заболелите от Рак на Маточната шийка българки, от сегашните стойности /близо 30 на 100 000 жени/ до 15 на 100 000 жени. /28,29,32/. Тази амбициозна, трудно осъществима цел би била възможна, ако администрацията разработи и стартира Национална програма за организиран, популационен скрининг, чрез цитологично изследване на ексфолиативен материал от PVCU и СС, и внедри повсеместно нови, по-добри, и съвременни методи за скрининг. Пример за такъв метод е течностно базираната цитология, отдавна заместила конвенционалната цитология, в напредналите, в медицинско отношение, държави.
През 1996 г. Американската FDA /Food and Drug Administration/ одобрява течностно базираната цитология за „официален скринингов метод“, тъй като той подобрява начина, по който се изготвят цервикални клетъчни проби и стандартизира патологичните находки. През 1997 – FDA одобрява използването на ThinPrep за тестуване и типизиране на човешкия папиломен вирус /HPV/. През 2006 год., след официалното одобрение на метода, се отбелязва общ спад в заболеваемостта от цервикален рак в САЩ с 33%. Скринингът за Рак на Маточната Шийка /РМШ/ е доказал своята ефективност във всички страни, възприели програми за масов скрининг и HPV ваксинация, а в държавите, в които скринингът за РМШ е „при желание от пациента“, между които е и България, резултатите от него са незадоволителни. Адекватното лечение на ранните изменения води до тяхното пълно излекуване, т.е. потенциалът им за еволюция към рак изчезва.
ThinPrep LBC методиката е официален сертифициран метод в САЩ и Европейския съюз. Тя се използва широко и почти ексклузивно в страни, като САЩ, Англия, Австралия, Ирландия, Германия, Израел, Йордания, Индия, и др. В САЩ, в наши дни над 87% от скрининговите цитонамазки се извършват чрез LBC методиката, като образец за модерен скринингов метод. По данни на FDA до края на 2011 г.в САЩ са направени над 250 млн.цитонамазки по LBC методиката в над 1300 лаборатории от над 54 000 медицински специалисти, което е пряко доказателство за огромното одобрение и положителни резултати на метода в една от водещите в медицината държави(21,25,56). Приблизително 65% от всички РАР тестове са тънкослойни в Обединеното Кралство. 100% от РАР тестовете в Шотландия и Ирландия са тънкослойни.
цитонамазка
Рискови фактори за развитие на рак на маточната шийка са инфекцията с високо рискови типове HPV. Други рискови фактори са: ранно започване на сексуален живот, лоша лична хигиена, имунодефицит, херпес вирус и тютюнопушене.
Нашата цел е да представим опита ни в скрининга за РМШ, използвайки сравнителен анализ на обикновената цитонамазка по Папаниколау и течно-базираната цитология (ThinPrep). След приготвяне на нативния препарат на предметно стъкло, както конвенционалната, така и LBC цитонамазки се фиксират и оцветяват, а след това изпращат на патолог за микроскопска оценка и интерпретация.

цитонамазка

При конвенционална цитонамазка  над 80% от клетките, които се събират на четката и/или шпатулата не се прехвърлят на предметното стъкло, тъй като те не се отделят и обикновено се изхвърлят заедно с нея. По този начин клинициста няма контрол над това, кои клетки ще се изхвърлят и кои ще са ”представителната извадка“. Така на препарата могат да липсват клетки, пропускането, на които ограничава точността на диагнозата, повишава процента на фалшиво негативния резултат и не отразява действителното състояние на пациента.
  LBC метода позволява да се прехвърлят почти 100% от събраните със специална четка клетки към флакона ThinPrep. Той съдържа метанол и така взети клетките са годни за съхранение на стайна температура за 4-6 седмици. Съхранените  клетки са в достатъчно количество за получаването на няколко /3-6/  проби, както и за анализ при нужда, за инфекция с хламидия или гонорея. При наличие на „лоши ракови клетки“  патологът може да използва същият материал и, чрез ДНК реакция да установи наличието или отсъствието на HPV. Този „рефлексен” скрининг спестява време и средства на пациента. Работата на апарата е схематично представена на Фигура 2.
Фигура 2

цитонамазка
При обработката на пробата от течностно базираната цитонамазка /LBC/ и нанасянето й на стъклото, от апарата се елиминират кръв и мукус, които присъстват в конвенционалната цитонамазка. Поради по – ранното откриване на клетъчните изменения тази цитонамазка може да се извършва на 2 до 3 години, вместо ежегодно.
Други положителни страни на Thin Prep метода спрямо конвенционалния метод са:
– Незабавна фиксация, което повишена ядрените и цитоплазмена подробности.
– Не се губи никакъв от събрания клетъчен материал.
– Обикновено се приготвя една представителна извадка за визуализация от пробата, но при нужда могат да бъдат приготвени и други слайдове от същата проба.
– Опасността интересуващи ни клетки да останат на „заден план“, закрити от други клетки е сведена до минимум.
– Тънкослойното нанасяне на определена зона спомага за по-лесното ориентиране в препарата и пести време.
– Слайдовете са подходящи за автоматизиран анализ.
Отрицателни страни са на метода са:
– Абнормалните клетки са разпръснати и са нарушени част от нормалното разположение на клетките.
– Препарати с малко количество клетъчен материал са трудни за скрининг и интерпретация.
– Кръв, мукус, малигнена диатеза все още присъстват в препарата, но изглеждат по-различни.
– Епителните клетки се появяват най-вече като единични клетки и са по-малко на брой, отколкото се появяват в конвенционалните цитонамазки, особено ендоцервикалните клетки и незрели метапластични клетки.
Анализирайки положителните и отрицателните страни на LBC методиката, посредством интерпретацията на резултати, може да се каже, че ThinPrep метода е с по-добри диагностични възможности, тъй като резултатите показват повишена възможност за ранно откриване на цервикален рак и значително увеличават шанса за ранно излекуване, спрямо обикновената цитонамазка. Именно затова ние препоръчваме на жените да търсят този метод за цитонамазка.

Автор: Д-р Ат.Цонев

Share
No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.